1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: wrzesień 2017

3 min read

- Nasza korespondencja w sprawie okresu przejściowego - Co każdy przyszły emeryt wiedzieć powinien     -> Dalsza część widoczna...

1 min read

Nareszcie mamy rynek PRACOWNIKA a nie PRACODAWCY. Według ostatnich danych bezrobocie w m. Szczecinie zmalało do najniższego w historii tj....

2 min read

Po raz  kolejny posiedzenie Komisji Podzakładowej  poprowadził przewodniczący Krzysztof Nawrocki. Zdyscyplinowani członkowie zebrali się w znanej nam  sali BHP na...

1 min read

W Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie preliminarza WDS na 2018 rok. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

2 min read

Niestety postępowanie pracodawców zmusza nas do podjęcia bardziej radykalnych środków w celu zmuszenia drugiej strony dialogu społecznego w GK  Enea do...

1 min read

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Operator reprezentowanym przez panów: -> Dalsza część widoczna tylko dla...

1 min read

Rocznica Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Ze Szczecina z naszej GK pojechała silna 12 osobowa delegacja. (więcej…)