9 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: marzec 2018

2 min read

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

2 min read

Negocjacje Płacowe Ze strony Zarządu obecni byli: Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu Sławomir Szczot - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Piotr...

2 min read

Negocjacje płacowe Ze strony Zarządu EC obecni byli: Pawłowski Łukasz – pełniący obowiązki prezesa zarządu Troszczyńska Ewa - Członek Zarządu...

2 min read

Stronę zarządu reprezentowali: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds....

1 min read

Z okazji Waszego Święta Ta brzydsza część członków naszej organizacji pragnie Wam życzyć, aby każdy dzień wypełniony był radością i...

1 min read

Ze strony zarządu negocjowali: Gembiak Marek Franciszek - Prezes Zarządu Serafinowicz Dawid Mariusz - Członek Zarządu Ds. Ekonomicznych -> Dalsza...

1 min read

Stronę zarządu reprezentowali: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu...