1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Centrum

Negocjacje płacowe

Ze strony Zarządu EC obecni byli:

Pawłowski Łukasz – pełniący obowiązki prezesa zarządu

Troszczyńska Ewa – Członek Zarządu Ds. Finansowych

Kierzkowski Krzysztof –  biorący udział w negocjacjach płacowych na prośbę zarządu

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników