3 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Umowa Społeczna –negocjacje

Po przerwie świąteczno-noworocznej ponownie spotkał się zespół negocjacyjny stron dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea, którego celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników