30 września 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Umowa Społeczna c.d.

21.01.2019 Umowa społeczna –końcówka negocjacji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników