30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pielgrzymka do Lichenia

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Kosz pielgrzymki – 195 zł od osoby. W ramach ceny oferujemy:

przejazd autokarem

– nocleg (Dom Pielgrzyma Arka w Licheniu)

– trzy posiłki

– ubezpieczenie

Zapisy przyjmowane są do końca marca w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej ZR  http://secure-web.cisco.com/1OmM9sy5g-uYvdpkT4nDOD2hx0awSsqo9T66GQYbQIaJ-xRNYbFzCa1eMvRozYnpGxaYMy6OnSgoxZRm2PQN_qISUXcN1gElsMrTtMWIMOFV7StHC7T1h4zumuvM-OvquA53YHE07hQg1I1gdAABzRafwAUBN_9rfeaUXs61dRf5tKWG4eOIzS1FfQ678KqmSQ1LHLiCH_t_Uh1DVyo3adX9x3s97t_hQlrP35Dear-qEPv7M__ND3-TnpRLR_nQrqB0ve3AqgQLECwcZ0igbjjFnTR16QHzDmwot7jvC2PL1heuJ_xFoFO1lBfsOuba6JZyxlfctqy8KLI-GL8Sgq_0gsPy_eDXeHWbAyIMJMSn9_Zm_IZtBUUppZwe_TB1JxzsGyBf2q9X2-7TReabSGE_OdUtdaPlKaVJd1yo152U/http%3A%2F%2Fsolidarnosc.szczecin.pl, wysyłany na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachunek bankowy ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego: Santander Bank Polska, numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000 z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia”  plus wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres
e-mail:  solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Pierwszeństwo mają członkowie  Związku „Solidarność”, osoby towarzyszące będą zapisywane na listę rezerwową.

 

Z poważaniem

Sekretariat Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego