28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

posiedzenie KP Szczecin

W sali „BHP” przy  ul. Krasińskiego spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA O/Szczecin:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników