29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Mediacje w Enea Centrum

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC) -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników