17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

17.09.2019 Kontrola PIP w Enea Centrum

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Joanna Markiewicz w dniu 16.09.2019 zakończyła kontrolę w Enea Centrum (EC). O tym co zawiera protokół pokontrolny poinformowała stronę społeczną: -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników