23 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

4.11.2019 Kwartalne spotkanie w Operatorze

Zgodnie z przyjętą tradycją w Poznaniu na kwartalnym spotkaniu zebrały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze (EO). Tematyka spotkania: -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników