25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Akcja Protestacyjna w CASTORAMIE

25.11.2019 w sklepach Castoramy na terenie całej Polski oraz w siedzibie głównej w Warszawie, odbyła się akcja protestacyjna.

 

 

 

 

 

 

Manifestacja  związana jest z wydarzeniami w 9 miastach Polski, gdzie zwolnieni z pracy zostali przewodniczący organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” przy sieci Castorama. Firma zarzuciła im działanie na szkodę firmy, poprzez umieszczanie we wpisach na portalach społecznościowych wpisów, w których piętnowali przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i zasad BHP.

„Solidarność” uważając działanie Castoramy za bezprawne, zorganizowała akcję wręczania klientom sklepu ulotek informujących o sposobie traktowania pracowników przez pracodawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja ulotkowa przed Castoramą w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed siedzibą Castoramy w Warszawie

W siedzibie Castoramy