25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe w ENEA Centrum

W Poznaniu po dwu i pół miesięcznej przerwie zarząd i strona społeczna ponownie przystąpiły do negocjacji płacowych w sprawie podwyżek płac w Enea Centrum w 2020r. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej i wideokonferencji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników