17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

20.10.2020 KM Solidarność Enea przekształciła się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Realizując decyzje Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 08.10.2020 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM) podjęła uchwałę o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno- Strajkowy. Początkiem akcji protestacyjnej jest oflagowanie zakładów pracy na terenie działania KM. Przekształcenia dokonuje się w celu obrony praw i interesów pracowniczych na okoliczność zmian restrukturyzacyjno – konsolidacyjnych, w związku z działaniami zarządów koncernów energetycznych oraz zamiarami realizacji przez Stronę Rządową transformacji klimatycznej sektora górnictwa i energetyki.