17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

23.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea S.A.

Drugie wezwanie do podjęcia negocjacji zaskutkowało– kluczowa Spółka  Grupy Kapitałowej (GK)-  Enea S.A. zaprosiła Stronę Społeczną do rozpoczęcia rozmów i negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Ze względu na sytuację pandemiczną, strona związkowa mogła uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie w formie video-konferencji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników