9 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Apel OM NSZZ Solidarność ENEA