29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wsparcie dla Bartka