27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

28.03.2022 Spotkania w Enea Logistyka

Zarząd  Enea Logistyka zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zorganizował spotkanie, które dotyczyło propozycji NSZZ Solidarnośc- utworzenia specjalnego funduszu nagród dla Pracowników, którzy uczestniczyli w usuwaniu skutków nawałnic jakie miały miejsce w pierwszym kwartale 2022 r.

Zarząd zaproponował by każdy Pracownik uczestniczący w usuwaniu wspomnianych awarii otrzymał kwotę 22zł za każdą nadgodzinę awaryjną. Strona związkowa przyjęła tę propozycję bez uwag. Nagroda zostanie wypłacona prawdopodobnie z wynagrodzeniem za miesiąc marzec.