30 września 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie KP Szczecin i obchody Sierpnia’80

W dniu 30.08.2022 r. w OD Szczecin odbyło się zebranie Komisji Podzakładowej.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej komisji , która odbyła się 24.06.2022 r. przystąpiliśmy do omawiania uzgodnionego porządku obrad:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników