28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Odliczenie od dochodu składek członkowskich

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nazywana „Polskim Ładem”. Zgodnie z nowym art. 26 ust. 1 pkt 2c) znowelizowanej ustawy, każdy członek związku zawodowego ma prawo odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia wyżej wymienionego podatku kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związku zawodowego, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników