1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wybory w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W Spale, w dniach 19-20 października odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Tegoroczny zjazd odbył się pod hasłem nawiązującym do postaci św. Jana Pawła II „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”

Na kolejną kadencję Przewodniczącym został wybrany ponownie Piotr Duda. W tajnym głosowaniu Dudę poparło 211 z 239 głosujących delegatów. Piotr Duda, powiedział – Musimy pilnować Polski, bo Polacy na nas patrzą, musimy pilnować praw pracowniczych – podkreślił

Przewodniczący wspomniał również o projekcie w sprawie emerytur stażowych: – Niestety, nie było woli rządu Zjednoczonej Prawicy, aby emerytury stażowe wprowadzić. „Solidarność” skorzystała więc ze swego prawa i zebrała podpisy pod projektem obywatelskim. Odbyło się pierwsze czytanie, projekt poszedł do komisji sejmowej i utknął. Zobaczymy, jak będzie. Po ukonstytuowaniu się sejmu będzie musiało ponownie odbyć się pierwsze czytanie projektu.

Piotr Duda podziękował regionom za udział w akcji pomocy walczącej Ukrainie i wsparcie represjonowanym działaczom z Białorusi.

Kolejnym punktem Posiedzenia były wybory do Komisji Krajowej NSZZ „S” w skład której weszło łącznie 56 osób  w tym Przewodniczący KP NSZZ „S ENEA ” Poznań Marek Boiński, a w skład Komisji Rewizyjnej wszedł Krzysztof Nawrocki Przewodniczący KM NSZZ „S” ENEA.

Na zakończenie Zjazdu dokonano zaprzysiężenia nowo wybranej KK, która z pośród siebie wybierze Prezydium KK na pierwszym posiedzeniu.

.