17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w ENEA Operator

W dniu 26.02.2024r odbyło się w Poznaniu cykliczne spotkanie Strony Społecznej z Pracodawcą – Enea Operator.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników