8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Elektroniczna legitymacja członkowska

Elektroniczna legitymacja członkowska

Posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na ubezpieczenia w PZU w ramach programu „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”, na usługi w Bank Pekao S.A. oraz na stacjach LOTOS (po wcześniejszym wypełnieniu wniosku o wydanie Karty LOTOS). O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać należy w pierwszej kolejności wyrobić legitymację elektroniczną.

1)PZU:

Aby uzyskać dostęp do programu wystarczy wypełnić formularz pod adresem strony: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

  • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
  • właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
  • zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
  • z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

  • PZU Auto: AC, OC, NNW Max
  • PZU Dom
  • PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
  • PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
  • PZU Wojażer

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.

2)PEKAO SA :

Bank przygotował  ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

 3)LOTOS

Oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty – 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 groszy / litr, a także 10% zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na usługi myjni.

Dla osób, które są już w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES, winny wypełnić wniosek o wydanie Karty LOTOS

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator wg .uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na szereg produktów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl

Wniosek o wydanie karty elektronicznej :

Wniosek o wydanie Karty Lotos: