19 września 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

2 min read

Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W założeniach i wytycznych...

1 min read

Po drugim pisemnym wezwaniu do podjęcia negocjacji płacowych  wystosowanym przez NSZZ Solidarność do  zarządu  Enea Centrum udało się 26.02.2021r.doprowadzić do...