25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

WZD KSE NAZARET W GÓRCE KLASZTORNEJ

W dniach 23-26 maja w Klasztornej Górce k. Łobżenicy odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków NAZARET. Gościliśmy w Domu Pielgrzyma klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny.  W spotkaniu udział wzięli delegaci z poszczególnych Kół Terenowych, oraz goście-członkowie Stowarzyszenia. Z Oddziału Terenowego Szczecin obecni byli Ryszard Gunther i Zbigniew Pstrągowski.

W piątek delegaci uczestniczyli rano w Mszy św. w Bazylice NMP Niepokalanie Poczętej, w której znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Góreckiej z XVII wieku, koronowany 6 czerwca 1965 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce miejscem kultu maryjnego. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. 14 czerwca 2015 odbyło się uroczyste nadanie tytułu bazyliki mniejszej sanktuarium w Górce Klasztornej z okazji 50-lecia koronacji obrazu MB Góreckiej. W 1971 w Górce Klasztornej ustanowiono rzymskokatolicką parafię NMP Niepokalanie Poczętej. Górka Klasztorna jest znana również z wystawianych co roku pasyjnych misteriów, zaś latem odbywa się festiwal „Maria Carmen”.

Pozostała część dnia przeznaczona była na obrady. Podczas Zebrania Delegatów przyjęto protokół z poprzedniego Zebrania KSE Nazaret, a po szerokiej dyskusji sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z działalności KSE Nazaret za 2018r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi. W dalszej części uzgodniono sprawy organizacyjne corocznej Pielgrzymki Energetyków na Jasną Górę w dniach 17-18 sierpnia.

W sobotę przewidziano wyjazd do Torunia oraz Bydgoszczy z Mszą św. w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w intencji KSE Nazaret.