Aktualności

Spotkanie w ENOS-ie

W Poznaniu, w siedzibie spółki ENOS doszło do spotkania z Zarządem spółki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kwartalne spotkanie z Zarządem ENEA S.A.

Agenda spotkania przewidywała:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w RD Stargard 16.07.2014

Zgodnie z obietnicą 16 lipca zorganizowaliśmy zebranie z członkami naszej organizacji.

Na zebranie zostali zaproszeni wszyscy członkowie KW Stargard, przede wszystkim sygnatariusze pisma. Zebranie miało na celu udzielenie informacji w temacie porozumienia ze Zdroiska oraz przekazania zainteresowanym posiadanych przez nas dokumentów w tej sprawie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki

W siedzibie Zarządu Regionu Konin odbyło się posiedzenie nowej Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” na kadencje 2014-2018. Tematem głównym obrad było ukonstytuowanie się władz KSE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Apel

 Apel Kolegi Dariusza Lissa i odpowiedź przewodniczącego KM Piotra Adamskiego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Korespondencja

Pismo do ENEOS sp. z o.o.

Pisma do i z ENEA Operator

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność

W dniu 1 lipca br., odbyło się w Poznaniu spotkanie Komisji Międzyzakładowej .

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Enea Operator

Na kolejnym spotkaniu w Enea Operator nie udało się wypełnić zapisów art. 31 ust. 8 Zakładowego Układu Zbiorowego, dotyczących ustalenia budżetów wynagrodzeń.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

W Katowicach 25 czerwca, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, odbył się VII Kongres SGiE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pracownik – kontra ENEA S.A.

Zakończyła się kolejna rozprawa o odszkodowanie z tytułu utraty praw do części akcji.

Tym razem w Szczecinie.

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zwykle

tego typu treści umieszczamy w zakładce

Polecane – Artykuły

Sprawa jednak jest tak ważna, że chyba należy ją umieścić na pierwszej stronie


18 czerwca 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała redakcję tygodnika „Wprost”, domagając się wydania materiałów, które mogły zawierać chronioną prawnie tajemnicę dziennikarską. To pierwszy po 1989 roku przypadek ingerencji tajnych służb w sferę wolności słowa w jej najbardziej wrażliwym aspekcie, jakim jest ochrona źródeł, które zastrzegły sobie anonimowość.
 
Bez względu na to kim są informatorzy i jakie są ich intencje, dziennikarz ma obowiązek strzec ich danych. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i nie dotyczą opisywanej sytuacji.
 
ABW na polecenie prokuratury nie domaga się od „Wprost” materiałów w sprawie o morderstwo czy przestępstwa gospodarcze. Chodzi o nagrania rozmów najwyższych urzędników państwowych, których treść stawia w złym świetle obecny rząd. Dlatego działania służb specjalnych w redakcji „Wprost” uznajemy nie tylko za bezprawne, ale i nacechowane politycznie. Odrzucamy argument, że chodzi o wydanie „dowodów” przestępstwa. Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, na które powołuje się tu prokuratura, mają niższą rangę niż zasada ochrony źródeł oraz zapisana w Konstytucji wolność słowa.
 
Protestujemy przeciwko akcji organów ścigania w tygodniku „Wprost”. Solidaryzujemy się z redakcją tygodnika i jej naczelnym Sylwestrem Latkowskim w decyzji odmowy ujawnienia źródeł. Uważamy, że doszło do niebezpiecznego precedensu. Po raz pierwszy od 1989 roku tak otwarcie władza użyła tajnych służb przeciwko mediom. Nie możemy wobec tego pozostać obojętni.  


Podpisali m.in:

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Podzakładowej

16 czerwca w siedzibie RD Szczecin spotkała się nasza Komisja.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ

 „Solidarność” Pomorza Zachodniego

 

Chwilę po 9 rano w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęło się wyborcze Walne Zebranie Delegatów Pomorza Zachodniego. 179 reprezentantów zakładów pracy i organizacji związkowych z całego regionu spotkało się, aby podsumować mijającą kadencje, wybrać nowe władze Związku oraz wyznaczyć cele i zadania na kolejne cztery lata.

 

W uroczystym otwarciu obrad udział wzięli: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wiceprezydent Szczecina Piotr Mync, wicepremier Longin Komołowski, dyrektor ZUS Zbigniew Zalewski oraz dyrektor IPN Szczecin Marcin Stefaniak. Specjalnym gościem WZD jest Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. Modlitwę poprowadził ks. prałat Piotr Kordula.

 za stroną NSZZ „S” PZ.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników było powstanie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym zwycięstwem „Solidarności” były wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt.

Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim przewodniczącym na czele. Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, choć formalnie niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem zawodowym, który w różnym czasie, z konieczności, musiał spełniać różne role, takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, partii politycznej, czy też parasola ochronnego nad transformacją ustrojową. I co najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej milionów członków, nigdy by się to nie dokonało.

Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej, niż poprzez przynależność do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego władzach, jeśli nie przeszedł całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.

Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie, za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była pierwsza i druga, to należałoby uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to jest oczywistą historyczną bzdurą.

Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość z naszych dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani na chwilę nie zaprzestając swojej działalności. Wielu z nich było internowanych, więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy, szykanuje się i wyrzuca ludzi z pracy.

Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w odwecie za walkę „Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.

Nie ma wolności bez solidarności !!!
Piotr Duda

 

 

 

Spotkanie w ENEA Operator

Spotkanie odbyło się na wniosek NSZZ Solidarność.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowe zdjęcia

  • Gallery

    uczestnicy-spotkania-na-strone 20140509_162855 img10019-13-iii-2014-centrala-zebranie-cuw img10017-13-iii-2014-centrala-zebranie-cuw
  • Ostatnio na forum

  • Ostatnie Wpisy na Forum