Aktualności

Uzgodnienie płacowe w Enea S.A.

Dzisiaj uzgodniono tabelę płac na 2017 rok,  która obowiązywać będzie od 1 kwietnia. Oraz zasady rozdziału uzgodnionej podwyżki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zaproszenie – Sprostowanie

Duszpasterska Wspólnota Pracowników Enea Szczecin zaprasza

na Mszę św.

i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Sprostowanie:

Duszpasterska Wspólnota Pracowników Enea Szczecin zaprasza

na Mszę świętą i Drogę Krzyżową do kościoła

przy parafii p.w. Św. Stanisława Kostki ( pl. Matki Teresy, przy naszej Centrali),

która odbędzie się dnia  31 kwietnia 2017 r. (piątek) po Mszy św. o godz. 18’00

 

Zapraszamy Pracowników, Emerytów, rodziny i znajomych.

 

Zbigniew Pstragowski

Informacja z Zarządu Regionu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobków Miejskich, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, instytucji kultury oraz niepedagogiczni pracownicy placówek oświatowych podjęli decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w związku z fiaskiem rozmów, które strona związkowa od kilku miesięcy prowadziła z Miastem.

Pikieta odbędzie się 28 marca o godzinie 14.oo przed Urzędem Miasta na pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Po kilku miesiącach negocjacji Prezydent Miasta podjął samodzielnie decyzję o regulacjach, poniżej jakichkolwiek oczekiwań, co oznaczało zerwanie rozmów. Kolejne próby przystąpienia do nich kończyły się fiaskiem. Ostatecznie przedstawiciele Miasta oznajmili, że nie sa strona do negocjacji. Zapowiedzieli też, że nie ma szans na kontynuowanie negocjacji dotyczących żądań płacowych.

Wywołało to oburzenie wśród pracowników , którzy w przeprowadzonym przez NSZZ”S” referendum strajkowym niemal jednogłośnie opowiedzieli się za akcją protestacyjną.

ENEA Pomiary

 W dniu dzisiejszym odbyły się negocjacje płacowe w siedzibie spółki przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu

 

Stronę Pracodawcy reprezentowali:

Aleksander Wilski – Prezes Zarządu

Mirosław Jamroży  - Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Organizacje Związkowe :

1) Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA

2)  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Polityka płacowa 2017 w Enea Trading

 

Zakończono negocjacje płacowe w spółce Enea Trading.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Negocjacje płacowe w Enea Serwis zakończone

Kolejna spółka przystąpiła do negocjacji płacowych.

Zarząd obecny był w pełnym składzie.

Strona społeczna miała swoich reprezentantów z następujących organizacji związkowych:

NSZZ Solidarność ENEA

MZZP ENEA

MZZP Ruch Ciągły ENEA

Synergia

MZZP Kadra

ZZ Inżynierów i Techników

ZZ Pracowników ES

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory do Rady Nadzorczej Enea Serwis

Pracowniku Enea Serwis!

Już 14-go marca będziesz mógł wybrać
swoich przedstawicieli
w Radzie Nadzorczej Enea Serwis Sp. z o.o.

W tych wyborach
NSZZ „Solidarność” Enea stawia na najlepszych.
Postaw na nich i TY!!!

Renata Kruber  check-box-clipart-clipart-panda-free-clipart-images-gK4hYD-clipart.gif

Izabella Pertkiewicz check-box-clipart-clipart-panda-free-clipart-images-gK4hYD-clipart.gif

 

Porozumienie płacowe w Enea S.A podpisane

Po burzliwych i długotrwałych rozmowach (skończyły przed 17-tą, a rozpoczęliśmy o godzinie 11:30) dnia 9.03.2017 podpisaliśmy porozumienie płacowe z Zarządem Enea S.A. dotyczące roku 2017. Zgodnie z jego zapisami:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wszystkim Paniom

             Każdej z Pań życzymy

             Zawsze wystarczającego czasu :)

            Aby znalazły go na spełnianie własnych marzeń .

            Aby każdy dzień był dla Was pełen smaków, kolorów  i zapachów

                                                              KP NSZZ „Solidarność” Enea Szczecin

Szkolenia EOP

W Poznaniu doszło do długo oczekiwanego przez stronę społeczną spotkania dotyczącego szkoleń w Enea Operator (EO). Strona pracodawcy przedstawiła materiał przygotowany przez zespół w którym pracowali przedstawiciele Enea S.A. Enea Centrum (EC) i Enea Operator (EO). Z prezentacji „Reorganizacja szkoleń BHP oraz PPN” dowiedzieliśmy się między innymi, że:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

XVIII Pielgrzymka do Lichenia

Zarząd Regionu NSZZ ”Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza wszystkich Członków Związku na coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski.

Więcej w zakładce DUSZPASTERSWO

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea Operator

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory w ENEA Serwis

Pracownicy Enea Serwis wybierali swoich przedstawicieli do władz Spółki:

1.Wybory członka zarządu.

Na ogólna liczbę uprawnionych do głosowania – 499 osób,w wyborach uczestniczyło 413 Pracowników .tj 82.8 % uprawnionych. Oddano  399 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

Piotr Bogusławski- 207, Krzysztof Jędrzejczak -110, Edyta Rzepecka-Ziobrowska- 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkiem zarządu został wybrany Piotr Bogusławski-GRATULUJEMY.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Cześć i chwała Bohaterom

 

Zdjęcie przedstawia oddział Jastrzębia. styczeń 1946 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Kilka cytatów z wywiadu z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, wiceprezesem IPN. Wywiad zamieszczono w Tygodniku Solidarność 13 stycznia 2017 roku. :

„… jak to możliwe, że tak niewiele robimy dla bohaterów ? … ”

„… Łącznie odnaleźliśmy szczątki ponad 800 osób. Kilkadziesiąt z nich udało się zidentyfikować genetycznie… ”

‘… Wówczas w więzieniach, obozach, aresztach zmarło lub zostało zakatowanych ponad 50.000 osób. Około 20.000 z nich to Żołnierze Wyklęci i ich współpracownicy. W ogromnej ilości przypadków nie wiemy, gdzie ich pochowano… ”

„… Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia na „Łączce” odbyła się ostatnia ekshumacja 200 pochówków komunistycznych z lat 1982-1984. Ci, którzy służyli systemowi komunistycznemu, których ktoś w swoim szatańskim pomyśle pochował na szczątkach Żołnierzy Wyklętych, zostali stamtąd przeniesieni, Ci, którzy mieli zostać na zawsze pogrzebani w ziemi, są odnajdywani…”

„…Mamy świadomość, że ci, którzy usiłują z Żołnierzy Wyklętych zrobić kryminalistów, osoby wątpliwej reputacji, chcą osiągnąć swoje cele. Bez względu na to, co i jak będą mówili, jak bardzo będą krytykowali sama ideę poszukiwań i jak bardzo będą starali się zohydzić żołnierzy podziemia antykomunistycznego w naszych oczach, przegrają… ”

„… Szczątki ofiar żołnierzy podziemia antykomunistycznego traktowane były jako tajemnica państwowa. Nikt nie mógł wiedzieć, gdzie są pochowani… ”

„… … gdyby były znane miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych. Ich imienne groby byłyby naturalnymi miejscami kultu. Na to jednak komuniści nie mogli pozwolić. Społeczeństwem pozbawionym bohaterów łatwiej było rządzić … ”

 

ENEA Oświetlenie

Negocjacje płacowe w ENEA Oświetlenie zakończone.

Porozumienie podpisane.

 

 

W negocjacjach wzięli udział :

Zarząd w osobach :

Mariusz Kądziołka —  Prezes Zarządu
Adrian Moliński — Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Stronę społeczna reprezentowały następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność

MZZP ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowe zdjęcia

  • Gallery

    poczet-sztandarowy-pogrzb-l-komolowskiego-10-i-2017 10_01_2017-mieczyslaw-jurek-na-pogrzebie-l-komolowskiego_0 img_20161217_17-xii-2016 img_20161217_133806-17-xii-2016
  • Ostatnio na forum

  • Ostatnie Wpisy na Forum