Aktualności

Kalendarz wyborczy

Poniżej zamieszczamy kalendarz wyborczy naszej organizacji. Znajdziecie w nim daty wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych (Kołach i Komisjach Wydziałowych).

Będziemy również w tym wpisie umieszczać informacje o rozstrzygniętych wyborach w  poszczególnych Kołach i Komisjach Wydziałowych

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

o SOP w ENEA S.A.

Piotr Olejniczak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Zbigniew Piętka – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowy przewodniczący RN ENEA SA

Podobny obraz28 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława Kazimierza Hebdy w skład rady nadzorczej spółki. Jednocześnie NWZ powierzyło Stanisławowi Kazimierzowi Hebda funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Czytaj dalej

Życzenia

Na czas świąt Bożego Narodzenia i wszystkie dni Nowego Roku 2018 składam serdeczne życzenia obfitych Bożych łask i darów oraz wszelkiej pomyślności dla Wszystkich Związkowców wraz z Rodzinami. „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – niech słowa kolędy budzą nadzieję i dodają nam siły. Niech łączą nasze prace, wysiłki i myśli w atmosferze pokoju i wzajemnego zaufania. Niech prowadzą nas w blasku Serca Dziecięcia Bożego do jedności serc i sumień.

 

 

Życzę serdecznie, aby dobra nowina o przyjściu Jezusa do naszych serc i domów przemieniała codzienne życie i pomagała rozwiązywać trudne sprawy. Niech daje światło, radość i nadzieję Wszystkim, których łączy międzyludzka solidarność.

W imieniu KP Krzysztof Nawrocki

Rekolekcje w Niepokalanowie

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obchody Grudnia 70

Zapraszamy wszystkich naszych członków do wzięcia udziału w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy tej tragedii. Poniżej znajdziecie Państwo program obchodów.

W grudniu 1970 r., w proteście przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL, przez Wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji.
Robotnicy ze Szczecina i kilku innych miast w Polsce wyszli na ulice, aby zawalczyć o lepszy byt i sprzeciwić się totalitarnemu systemowi. W Szczecinie „grudniowa rewolucja” rozpoczęła się w stoczni. Szybko dołączyli do niej pracownicy innych zakładów i zwykli szczecinianie. Protesty uliczne zostały brutalnie stłumione przez milicję.  Dziś historycy zgodnie określają ten zryw i późniejsze strajki w styczniu 1971 r. jako preludium strajków z sierpnia 1980 r. a tym samym pierwszy krok do utworzenia wolnych związków zawodowych i odzyskania demokracji.
Według oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska zginęły 44 osoby (w tym w Szczecinie 16  w Gdyni 18), a ponad 1160 zostało rannych.

Czytaj dalej

Święto Solidarność

Koleżanki i Koledzy.

W NSZZ „Solidarność” co cztery lata przeprowadzane są wybory we wszystkich jednostkach organizacyjnych naszego związku zawodowego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do wyboru władz: stanowiącej, wykonawczej oraz kontrolnej.

Czytaj dalej

Nagroda na święta

Według nieoficjalnych jeszcze informacji została ustalona nagroda na święta Bożego Narodzenia, a może bardziej na Mikołaja.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Serwis

Na spotkaniu obecni ze strony pracodawcy byli:

Piotr Stube - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Na zaproszenie zarządu Operatora

 do Poznania stawiła się strona związkowa.

Liczyliśmy, że rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. ( stosowne zaproszenie do podjęcia negocjacji wysłaliśmy 20.11.2017 r.)

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W Poznaniu dyskutowano o zapisach

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w EC

W Poznaniu przedstawiciele zarządu Enea Centrum i strona związkowa spotkali się by podyskutować o problemach i najpilniejszych sprawach do załatwienia w Spółce.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie MOZ w Pieczyskach

Po dwumiesięcznej przerwie zebrali się członkowie Komisji MOZ. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KSE

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w EL

  1. 1.    Cel spotkania
  1. Informacja na temat założeń i przebiegu korporacyjnego projektu IZSD  oraz dyskusja  o wpływie tego projektu na sytuacje pracowników Enea Logistyka, pracowników Enea Operator i innych spółek z GK ENEA pracujących obecnie w obszarze magazynowo- logistycznym. Otwarta wymiana poglądów o sprawach istotnych dla strony społecznej.
  1. 2.    Przebieg spotkania

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie NSZZ Solidarność GK ENEA

Organizacje z GK ENEA gościła tym razem organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność z Połańca. W spotkaniu uczestniczyły organizacje Solidarności z Białegostoku; Kozienic; Poznania; Gorzowa W. Zielonej Góry; Szczecina; Bogdanki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wycieczka !!! WYSPY KANARYJSKIE FUERTEVENTURA

 

 

Rozpoczęły się zapisy na wycieczkę dofinansowaną z ZFSS  na zasadach obecnie obowiązującego preliminarza.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w sprawie WDS c.d.

Dzisiaj w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w sprawie WDS na 2018 rok. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kwartalne spotkanie z Zarządem EO

Ze strony Zarządu obecni byli

Andrzej Kojro, Prezes Zarządu

Tadeusz Dachowski, Wiceprezes ds. bezpieczeństwa i BHP

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych   -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w EC.

W Poznaniu na cyklicznym spotkaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Celem tych spotkań jest omawianie spraw bieżących zgłaszanych przez stronę społeczną, dotyczących funkcjonowania Spółki W trakcie spotkania prezes K. Kierzkowski ustosunkował się do dwóch pism przesłanych przez stronę związkową .

za stroną NSZZ „S” Gorzów

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wycieczka -rekompensata

Powtórka z wycieczki

W trakcie wycieczki na Bałkany mieliśmy problem z autokarem. Jak powiedział Dyrektor biura podróży GLOBTUR p Zbigniew Głąbiński -był to pierwszy przypadek w ich 20 letniej działalności. W celu zatarcia przykrego wspomnienia GLOBTUR zorganizował nam na swój koszt w terminie 21-22.10.2017r. wycieczkę  Górne i Dolne Łużyce.  W pierwszym dniu wycieczki po pływaliśmy łódkami po Szprewie (Spreewald  Łóżyce Dolne) popijając gorącego grzańca.  Zwieńczeniem dnia była wieczorna biesiada, której oprawę muzyczną zapewniał DJ Marko (pozdrawiamy opiekuna wycieczki p Marka). Drugiego dnia zwiedzaliśmy Park Krasnali w Nowej Soli oraz wypiliśmy kawę w palmiarnia w Zielonej Górze.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria-2017 -  Wycieczka 2017

Relacja

Wiesław Tarabura

Obchody 33 rocznicy

męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 października w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę dramatycznej śmierci kapelana Służby Zdrowia i warszawskiej Solidarności.

Jak co roku byliśmy tam obecni.

W tym roku w Poczcie Sztandarowym tradycyjnie był Andrzej Piotrowski z Małżonką Helenką i moja skromna osoba.

Czytaj dalej

Spotkanie Socjalne

Notatka
ze spotkania stron Planu i Preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej
GK Enea
w dniu 13.10.2017

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

5.10.2017 Wspólne posiedzenie KSE i KSEiE

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

SOP realizowany na siłę-powrót do sporu.

W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. Systemu Oceny Pracowniczej (SOP).

Na wstępie strona społeczna wyraziła swoją dezaprobatę dla poczynań strony pracodawcy-złamanie ustaleń z 13 września 2017 r. :

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wycieczka

dsc_0466W dniach 1-10.09 .2017 pojechaliśmy na  wycieczkę Macedonia, Albania, Czarnogóra(wracaliśmy przez Chorwację)

Wycieczkę zorganizowaliśmy pod patronatem naszego związku „Solidarność”.

Szczególną satysfakcję sprawiał nam fakt że wśród uczestników mieliśmy przedstawicieli wszystkich rejonów Oddziału Szczecin.

Piękna Bałkanów nie trzeba opisywać, część z tego co widzieliśmy można zobaczyć na załączonych zdjęciach,

osobiście jesteśmy urzeczeni Czarnogórą, choć wydaje mi się że Panie są nadal myślami przy Ochrydzkich perłach.

Zdjęcia z Wycieczki

Wiesław  Tarabura

Poradnik

Dylematy – Pogodna Jesień czy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Wieloletni pracownicy wywodzący swe zatrudnienie z dawnego Zakładu Energetycznego Szczecin korzystają wciąż z programu emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Zatrudnieni po połączeniu się w GK ENEA i objęciu wszystkich pracowników  jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nie mieli już wyboru i mogli przystąpić tylko do PPE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowy członek Zarządu ENEA SA

Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 1 października 2017 roku Pana Piotra Olejniczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

 

 

Czytaj dalej

Poradnik Emeryta

- Nasza korespondencja w sprawie okresu przejściowego

- Co każdy przyszły emeryt wiedzieć powinien

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Dobre Wieści

Nareszcie mamy rynek PRACOWNIKA a nie PRACODAWCY.

Według ostatnich danych bezrobocie w m. Szczecinie zmalało do najniższego w historii tj. 3,8%

Co to dla nas jako pracowników najemnych oznacza, a no to, że to pracodawcy będą zabiegać o pozyskanie pracowników szczególnie dobrych (a takich jest większość w naszej firmie)

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Podzakładowej

Po raz  kolejny posiedzenie Komisji Podzakładowej  poprowadził przewodniczący Krzysztof Nawrocki. Zdyscyplinowani członkowie zebrali się w znanej nam  sali BHP na ul. Krasińskiego.  Przewodniczący zdał relacje z bieżących wydarzeń w GK Enea, o których można poczytać w naszych aktualnościach. Omawiane były również sprawy organizacyjne.

Deklaracje członkowskie od ostatniego zebrania złożyło 11 osób, co odczytujemy jako swoisty sukces  i motywację do działania.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w sprawie WDS

W Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie preliminarza WDS na 2018 rok. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

c.d. w sprawie SOP

Niestety postępowanie pracodawców zmusza nas do podjęcia bardziej radykalnych środków w celu zmuszenia drugiej strony dialogu społecznego w GK  Enea do zaprzestania łamania prawa. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Enea Operator

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Operator reprezentowanym przez panów: -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pielgrzymka do Sanktuarium w Rokitnie

Do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyła się pielgrzymka z okazji 10-lecia Enea Operator Czytaj dalej

Gdańsk

Rocznica Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Ze Szczecina z naszej GK pojechała silna 12 osobowa delegacja.

Czytaj dalej

37 Rocznica podpisania Porozumień Śerpniowych

Po raz kolejny wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających podpisanie Porozumień Sierpniowych, wśród których postulatem nr 1 była rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi.

Następnie udaliśmy się pod bramę Stoczni Szczecińskie gdzie syrena stoczniowa w samo południe dała sygnał do rozpoczęcia drugiej części obchodów 37 rocznicy podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych w 1980 r.

Czytaj dalej

Festyn 2017

26 sierpnia 2017 zorganizowaliśmy już tradycyjny festyn Solidarności na terenie przystani AZS. Pogoda i humory dopisały :) Pozdrawiamy wszystkich uczestników. Do zobaczenia za rok.

 

 

 

 

Czytaj dalej

Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Wiesława Piosika Członka Zarządu ds. Korporacyjnych i Pana Mikołaja Franzkowiaka Członka Zarządu ds. Finansowych. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

Czytaj dalej

W EC bez przełomu

Na spotkaniu w sprawie waloryzacji tabeli płac spotkały się strony dialogu społecznego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KM

W Nowej Soli   8 sierpnia  obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność  GK Enea  

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie KSE z Ministrem Tchórzewskim

W Warszawie odbyło się spotkanie władz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim.

Czytaj dalej

Korespondencja w sprawie SOP


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nagroda na Dzień Energetyka

Dzisiaj odbyła się wideokonferencja, która dotyczyła ustalenia wysokości Nagrody na Dzień Energetyka (14 sierpnia).

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

27.07.2017-CBA zatrzymało Maksymiliana G. byłego wiceprezesa Enea S.A. Sąd zdecydował o areszcie.

9.06.2017 Sąd zdecydował o areszcie dla czwartego z niedawno zatrzymanych przez CBA mężczyzn, podejrzewanych o handel nierzetelnymi fakturami VAT – Maksymiliana G. Oszust dołączył do swoich kompanów i współsprawców przekrętu: Artura J., Krzysztofa M. oraz byłego posła partii Janusza Palikota – Jana C.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w EC

W Poznaniu doszło do kolejnego ,cyklicznego spotkania stron dialogu społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Festyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na ten temat w zakładce Imprezy oraz u

przewodniczących komisji wydziałowych

Kwartalne spotkanie w ENEA Operator

Na spotkanie Zarząd EO stawił się w komplecie

Agenda spotkania obejmowała:

1. Podpisanie Procedury rekrutacji
2. Uzgodnienie ws. posiłków profilaktycznych
3. Rozliczenie Uzgodnienia płacowego na rok 2017
4. Sprawy bieżące

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Duszpasterstwo

Dnia 26. czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze Założycielskie Zebranie Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” z siedzibą w Szczecinie.

 

Członkowie Stowarzyszenia – licznie zebrani w gościnnych progach parafii p.w. Św. Stanisława Kostki, w obecności duszpasterzy: krajowego i diecezjalnego – wybrali Zarząd Oddziału Terenowego w Szczecinie, oraz przewodniczącą, którą została Urszula Sawińska z Enea Serwis.

Oddział Terenowy „Nazaret” w Szczecinie powstał z potrzeby włączenia się w sposób formalny w pracę i działalność dotychczasowego Krajowego Katolickiego Duszpasterstwa Energetyków, Elektryków i Elektroników „Nazaret” ( m.in. organizatora już XXXII Pielgrzymki energetyków na Jasną Górę), a także w celu integracji pracujących w GK Enea oraz ich rodzin wokół naszej wiary, nauczania Kościoła, przesłania św. Jana Pawła II, działalności i męczeństwa patrona energetyków św. Maksymiliana i bł. ks. Jerzego Popiełuszki…  źródło niewyczerpane!

O samym Oddziale Terenowym, o obszarze działania i zadaniach statutowych wkrótce w zakładce „Duszpasterstwo”.

 Życzymy Zarządowi, członkom Stowarzyszenia, by działalność Oddziału Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” w Szczecinie przynosiła nam wszystkim, zatrudnionym w GK Enea, obfity plon…!

Zbigniew Pstrągowski

 

ENEA SA.

Kwartalne spotkanie cykliczne z Zarządem ENEA S.A.

Na spotkanie Zarząd ENEA S.A. stawił się w całości.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wezwanie do rozmów – c.d.

Dostaliśmy odpowiedź na nasze pismo wzywające Zarząd Enea S. A. do rozmów, przychylające się do naszej propozycji ale na ich zasadach. W załączniku poniżej odpowiedź Zarządu na nasze wezwanie do rozmów. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Enea Centrum

W dniu 26.06.2017 roku odbyło się   kwartalne spotkanie Zarządu Enea Centrum z organizacjami związkowymi działającymi w spółce. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

22.06.2017 Spotkanie Solidarności z GK Enea.

W Bogdance spotkały się władze NSZZ Solidarność z Enei, Elektrowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, Elektrociepłowni Białystok i Elektrowni Połaniec.

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji MOZ

W Poznaniu odbyło się spotkanie członków komisji MOZ.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KP Szczecin

W dniu 20.06.2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność odbyło się posiedzenie naszej Komisji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wezwanie do rozmów

Rozrastamy się jako Grupa Kapitałowa. Mamy linie, mamy elektrownię, kopalnię, elektrociepłownię …Ma być spójniej i bezpieczniej. Bezpieczniej przede wszystkim biznesowo. Takie są zapewne zamysły zarządu. Nam chodzi o to, aby było bezpieczniej także ludziom.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Regulamin Pracy w Enea Centrum podpisany

25 maja po prawie 7-miu godzinach negocjacji i prawie półrocznym okresie spotkań w tej sprawie, podpisaliśmy nowy Regulamin Pracy dla spółki Enea Centrum, który ma umożliwić zatrudnienie pracowników zatrudnianych przez EC za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

PIP zakończyła kontrolę w Enea Centrum

Dnia 23.05.2017 w Poznaniu z inicjatywy Inspektor Okręgowej Inspekcji  (OIP) Pracy Małgorzaty Brykczyńskiej doszło do spotkania z  przedstawicielami organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Centrum

Kontynuacja rozmów na temat zmian w Regulaminie Pracy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie kwartalnwe w ENEA S.A.

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Na spotkanie stawił cały zarząd.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Sekcji


W Katowicach spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE).

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Prośba o wsparcie

Wnuczka naszego związkowego Kolegi Henia Sienkiewicza z RD Stargard potrzebuje pomocy.

Apelujemy o wsparcie choćby najdrobniejszą wpłatą liczy się każda złotówka, dana z serca.

Poniżej zamieszczamy link do strony siepomaga na której można dokonać wpłaty.

siepomaga Julia Majak

Posiedzenie Komisji MIędzyzakładowej

W Poznaniu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ Solidarność. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Serwis

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES).

Tematy poruszone podczas spotkania:

Czytaj dalej

EO – ostatni akord negocjacji płacowych

 Negocjacje płacowe (ciąg dalszy).

Zarząd ENEA Operator stawił się w składzie :

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Sławomir Mirkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych

Tadeusz Dachowski -Wiceprezes ds. bezpieczeństwa i BHP

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie podsumowujące …

Program Zmiany Pokoleniowej?

Jak się okazało nie tylko… -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kontynuacja rozmów płacowych w Operatorze

Na spotkanie, jak poprzednio, Zarząd stawił się w komplecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wielkanoc

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, dały siłę na pokonywanie trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

 

                                               

 

EC – negocjacje płacowe

W Poznaniu w dniu dzisiejszym podpisano w ostatniej spółce porozumienie płacowe

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Operator

Negocjacje płacowe (ciąg dalszy).

Zarząd ENEA Operator stawił się w komplecie.

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Sławomir Mirkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych

Tadeusz Dachowski -Wiceprezes ds. bezpieczeństwa i BHP

Ze strony społecznej byli :  NSZZ Solidarność ENEA ; MZZP ENEA; MZZP Ruch Ciągły ENEA; MZZP Synergia; ZZ Inżynierów i Techników; MZZP Kadra

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

EC – Negocjacje płacowe

W siedzibie spółki EC w Poznaniu przy ul. Góreckiej odbyło się spotkanie dotyczące negocjacji płacowych.

Ze strony Zarządu obecni byli:

Krzysztof Kierzkowski – Prezes Zarządu

Łukasz Pawłowski – vice Prezes Łukasz Pawłowski

Anna Kowalik – Dyrektor HR

 

Strona społeczna miała swoich przedstawicieli z następujących organizacji związkowych:

NSZZ Solidarność

MZZP ENEA

MZZP Kozienice

Synergia

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Logistyka

 W wyniku negocjacji placowych przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2017 roku pomiędzy Zarządem Enea Logistyki sp. z.o.o. reprezentowanym przez: Marka Gembiaka – Prezesa Zarządu oraz Dawida Serafinowicza – Członka Zarządu ds. Ekonomicznych a Stroną Społeczną zawarto Porozumienie.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ”S” Pomorza Zachodniego

W dniu 31 marca 2017 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego odbyło się posiedzenie zarządu, na którym rozmawiano na nw. tematy :

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Negocjacje płacowe w Enea Operator

30 marca 2017 Zarząd Enea Operator spotkał się ze stroną związkową w celu kontynuowania negocjacji płacowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zebranie naszej KP

27 marca 2017 roku w siedzibie RD Szczecin odbyło się zebranie naszej Komisji Podzakładowej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W Szczecinie

Zarząd Regionu przyjął uchwałę o użyczeniu terenu pod budowę pomnika, a Społeczny Komitet Budowy Pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaakceptował tę lokalizację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest dla mnie niezrozumiałe, że w takim dużym mieście jak Szczecin nie ma miejsca na pomnik tragicznie zmarłego prezydenta kraju – argumentował podjęcie takiej inicjatywy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek.

Czytaj dalej

Uzgodnienie płacowe w Enea S.A.

Dzisiaj w ESA uzgodniono tabelę płac na 2017 rok,  która obowiązywać będzie od 1 kwietnia oraz zasady rozdziału uzgodnionej podwyżki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zaproszenie – Sprostowanie

Duszpasterska Wspólnota Pracowników Enea Szczecin zaprasza

na Mszę św.

i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Sprostowanie:

Duszpasterska Wspólnota Pracowników Enea Szczecin zaprasza

na Mszę świętą i Drogę Krzyżową do kościoła

przy parafii p.w. Św. Stanisława Kostki ( pl. Matki Teresy, przy naszej Centrali),

która odbędzie się dnia  31 marca 2017 r. (piątek) po Mszy św. o godz. 18’00

 

Zapraszamy Pracowników, Emerytów, rodziny i znajomych.

 

Zbigniew Pstragowski

Informacja z Zarządu Regionu

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobków Miejskich, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, instytucji kultury oraz niepedagogiczni pracownicy placówek oświatowych podjęli decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w związku z fiaskiem rozmów, które strona związkowa od kilku miesięcy prowadziła z Miastem.

Pikieta odbędzie się 28 marca o godzinie 14.oo przed Urzędem Miasta na pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Po kilku miesiącach negocjacji Prezydent Miasta podjął samodzielnie decyzję o regulacjach, poniżej jakichkolwiek oczekiwań, co oznaczało zerwanie rozmów. Kolejne próby przystąpienia do nich kończyły się fiaskiem. Ostatecznie przedstawiciele Miasta oznajmili, że nie sa strona do negocjacji. Zapowiedzieli też, że nie ma szans na kontynuowanie negocjacji dotyczących żądań płacowych.

Wywołało to oburzenie wśród pracowników , którzy w przeprowadzonym przez NSZZ”S” referendum strajkowym niemal jednogłośnie opowiedzieli się za akcją protestacyjną.

ENEA Pomiary

 W dniu dzisiejszym odbyły się negocjacje płacowe w siedzibie spółki przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu

 

Stronę Pracodawcy reprezentowali:

Aleksander Wilski – Prezes Zarządu

Mirosław Jamroży  - Wiceprezes ds. Organizacyjnych

Organizacje Związkowe :

1) Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA

2)  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Polityka płacowa 2017 w Enea Trading

 

Zakończono negocjacje płacowe w spółce Enea Trading.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Negocjacje płacowe w Enea Serwis zakończone

Kolejna spółka przystąpiła do negocjacji płacowych.

Zarząd obecny był w pełnym składzie.

Strona społeczna miała swoich reprezentantów z następujących organizacji związkowych:

NSZZ Solidarność ENEA

MZZP ENEA

MZZP Ruch Ciągły ENEA

Synergia

MZZP Kadra

ZZ Inżynierów i Techników

ZZ Pracowników ES

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory do Rady Nadzorczej Enea Serwis

Pracowniku Enea Serwis!

Już 14-go marca będziesz mógł wybrać
swoich przedstawicieli
w Radzie Nadzorczej Enea Serwis Sp. z o.o.

W tych wyborach
NSZZ „Solidarność” Enea stawia na najlepszych.
Postaw na nich i TY!!!

Renata Kruber  check-box-clipart-clipart-panda-free-clipart-images-gK4hYD-clipart.gif

Izabella Pertkiewicz check-box-clipart-clipart-panda-free-clipart-images-gK4hYD-clipart.gif

 

Porozumienie płacowe w Enea S.A podpisane

Po burzliwych i długotrwałych rozmowach (skończyły przed 17-tą, a rozpoczęliśmy o godzinie 11:30) dnia 9.03.2017 podpisaliśmy porozumienie płacowe z Zarządem Enea S.A. dotyczące roku 2017. Zgodnie z jego zapisami:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wszystkim Paniom

             Każdej z Pań życzymy

             Zawsze wystarczającego czasu :)

            Aby znalazły go na spełnianie własnych marzeń .

            Aby każdy dzień był dla Was pełen smaków, kolorów  i zapachów

                                                              KP NSZZ „Solidarność” Enea Szczecin

Szkolenia EOP

W Poznaniu doszło do długo oczekiwanego przez stronę społeczną spotkania dotyczącego szkoleń w Enea Operator (EO). Strona pracodawcy przedstawiła materiał przygotowany przez zespół w którym pracowali przedstawiciele Enea S.A. Enea Centrum (EC) i Enea Operator (EO). Z prezentacji „Reorganizacja szkoleń BHP oraz PPN” dowiedzieliśmy się między innymi, że:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

XVIII Pielgrzymka do Lichenia

Zarząd Regionu NSZZ ”Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza wszystkich Członków Związku na coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski.

Więcej w zakładce DUSZPASTERSWO

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea Operator

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory w ENEA Serwis

Pracownicy Enea Serwis wybierali swoich przedstawicieli do władz Spółki:

1.Wybory członka zarządu.

Na ogólna liczbę uprawnionych do głosowania – 499 osób,w wyborach uczestniczyło 413 Pracowników .tj 82.8 % uprawnionych. Oddano  399 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

Piotr Bogusławski- 207, Krzysztof Jędrzejczak -110, Edyta Rzepecka-Ziobrowska- 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkiem zarządu został wybrany Piotr Bogusławski-GRATULUJEMY.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Cześć i chwała Bohaterom

 

Zdjęcie przedstawia oddział Jastrzębia. styczeń 1946 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Kilka cytatów z wywiadu z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, wiceprezesem IPN. Wywiad zamieszczono w Tygodniku Solidarność 13 stycznia 2017 roku. :

„… jak to możliwe, że tak niewiele robimy dla bohaterów ? … ”

„… Łącznie odnaleźliśmy szczątki ponad 800 osób. Kilkadziesiąt z nich udało się zidentyfikować genetycznie… ”

‘… Wówczas w więzieniach, obozach, aresztach zmarło lub zostało zakatowanych ponad 50.000 osób. Około 20.000 z nich to Żołnierze Wyklęci i ich współpracownicy. W ogromnej ilości przypadków nie wiemy, gdzie ich pochowano… ”

„… Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia na „Łączce” odbyła się ostatnia ekshumacja 200 pochówków komunistycznych z lat 1982-1984. Ci, którzy służyli systemowi komunistycznemu, których ktoś w swoim szatańskim pomyśle pochował na szczątkach Żołnierzy Wyklętych, zostali stamtąd przeniesieni, Ci, którzy mieli zostać na zawsze pogrzebani w ziemi, są odnajdywani…”

„…Mamy świadomość, że ci, którzy usiłują z Żołnierzy Wyklętych zrobić kryminalistów, osoby wątpliwej reputacji, chcą osiągnąć swoje cele. Bez względu na to, co i jak będą mówili, jak bardzo będą krytykowali sama ideę poszukiwań i jak bardzo będą starali się zohydzić żołnierzy podziemia antykomunistycznego w naszych oczach, przegrają… ”

„… Szczątki ofiar żołnierzy podziemia antykomunistycznego traktowane były jako tajemnica państwowa. Nikt nie mógł wiedzieć, gdzie są pochowani… ”

„… … gdyby były znane miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych. Ich imienne groby byłyby naturalnymi miejscami kultu. Na to jednak komuniści nie mogli pozwolić. Społeczeństwem pozbawionym bohaterów łatwiej było rządzić … ”

 

ENEA Oświetlenie

Negocjacje płacowe w ENEA Oświetlenie zakończone.

Porozumienie podpisane.

 

 

W negocjacjach wzięli udział :

Zarząd w osobach :

Mariusz Kądziołka —  Prezes Zarządu
Adrian Moliński — Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

 

Stronę społeczna reprezentowały następujące organizacje związkowe:

NSZZ Solidarność

MZZP ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowe zdjęcia

  • Gallery

    dsc_0524-17-xii-2017-wigilia dsc_0522-17-xii-2017-pierwszy-z-lewej-kaziu dsc_0520-17-xii-2017-modlitwa dsc_0519-17-xii-2017-andrzej-i-zbyszek-rozmowa
  • Ostatnio na forum

  • Ostatnie Wpisy na Forum