Aktualności

Cykliczne spotkanie z Zarządem ENEA S.A.

z przedstawicielami Związków Zawodowych -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Rady Krajowej Sekcji Energetyki

W siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady KSE. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski. W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Centrum


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie naszej Komisji Podzakładowej

W szatni na PE Prawobrzeże (RD Szczecin), na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea  Szczecin. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania,  przystąpiono do realizacji  porządku zabrania:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wykaz zakładów pracy

które zawiesiły stosowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

SEKRETARIAT GÓRNICTWA I ENERGETYKI
KRAJOWA SEKCJA ENERGETYKI

Czytaj dalej

Spotkanie w Energobudzie

W Gronówku w siedzibie Energobudu odbyło się kwartalne spotkanie Zarządu z stroną społeczną. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Piotr Duda pozostaje szefem „Solidarności”

PAP/Jacek BednarczykDotychczasowy przewodniczący Komisji Krajowej był jedynym kandydatem na to stanowisko. Ostatecznie zdobył 257 na 300 oddanych głosów. - „Warto było harować przez 4 lata dla tych chwil – mówił po ogłoszeniu wyników Piotr Duda.  Cieszę sie, że przekonałem do siebie tylu delegatów i mam nadzieję, że swoją pracą przekonam do siebie również tych, którzy dzisiaj na mnie nie głosowali. Warto pracować dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. Proszę was o jedno. W tych trudnych chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będziemy jednością, damy wspólnie radę. Szczęść Wam Boże ! ” Piotr Duda będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne cztery lata. W kolejnym punkcie obrad XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów wybrani zostaną członkowie Komisji Krajowej i członkowie Komisji Rewizyjnej. Zjazd w Bielsku – Białej potrwa do czwartku. Czytaj dalej

Wybory SIP c.d.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory SIP

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory uzupełniające w RD Szczecin

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem ENEA Operator

 

Spotkanie dotyczyło projektów  zmian  organizacyjnych i standaryzacji Posterunków Energetycznych w Enea Operator zaprezentowanych  nam na początku września w Baranowie. Zarząd spotkał się ze strona społeczną.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Komisji Międzyzakładowej w Szczecinie.

W dnu 22 września bm. w Rejonie Dystrybucji Szczecin odbyły się obrady

Komisji  Międzyzakładowej NSZZ  Solidarność  w GK Enea.

Do udziału w dyskusji  zaproszenie przyjęli :  członek Zarządu Enea Operator - Jakub Kamyk i członkowie rad nadzorczych Enea S.A. oraz Operatora - Sławomir Brzeziński i Tadeusz Dachowski.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki, Elektrowni i Elektrociepłowni

18.09 z inicjatywy Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Energetyki i Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA Centrum

Zarząd ENEA Centrum przedstawił związkom zawodowym informację na temat „postępów” w realizacji CUW.

 

 

Agenda spotkania przewidywała :

1. Informację na temat aktualnego stanu projektów CUW  FK, IT, OK, ,HR, OP

2. Projekt dopasowania zasobów ludzkich do docelowej struktury CUW
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Prośba w sprawie komentarzy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie naszej KP

15 września spotkaliśmy się na Derdowskiego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pierwsze pytania …

Byliśmy dzisiaj na krótkim spotkaniu z Dyrektorem Pydo. Wręczyliśmy poniższe pismo, próbując jednocześnie wyjaśnić najistotniejsze dla nas problemy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zmiany struktur w ENEA Operator

W dniach 4-5 września b.r. w Baronowie odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem i Dyrektorami Oddziałów Enea Operator. Celem spotkania było zaprezentowanie projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych w Enea Operator.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

02.09.14 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej Energetyki. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski przedstawiając proponowany porządek posiedzenia. Porządek został przyjęty bez uwag.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Sierpień 2014

34 lata temu po podpisaniu Porozumień Sierpniowych , 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku, porozumień otwierających drogę do demokracji , otworzył się nowy rozdział w historii Polski.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Koniec rokowań w ENEOS

W dniu 29-08-2014 roku w siedzibie spółki ENEOS odbyło się trzecie spotkanie Zarządu ze stroną społeczną.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zdroiska ciąg dalszy

Porozumienia ze Zdroiska ciąg dalszy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

CDN. Rokowań w ENEOS

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

XXIX Pielgrzymka Energetyków,

Elektryków i Elektroników na Jasną Górę odbywała się z duchowym zawołaniem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Program uroczystości w sobotę i niedzielę 16-17 sierpnia obfitował w wiele wydarzeń, jak choćby spotkanie w sali o. Augustyna Kordeckiego, będące wnikliwą próbą zarysowania łączności etosu pracy ze społecznym nauczaniem Kościoła, które jest podstawą naszego przywiązania do Boga, ojczyzny, rodziny, środowiska pracy. Może jedynie brakowało akcentu, który w sposób jednoznaczny byłby odnośnikiem do sytuacji gospodarczej, a w szczególności oceną stanu polskiej energetyki. Prym Święta całej społeczności energetycznej to jednak duchowe spotkanie u stóp Jasnogórskiej Pani.

Czytaj dalej

Rokowania w Spółce ENEOS

W dniu 12-08-2014 roku odbyło się spotkanie w sprawie zgłoszonego przez Solidarność żądania podwyższenia płacy.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Z okazji Dnia Energetyka

Wszystkim naszym Koleżankom I Kolegom życzymy

przede wszystkim spokojnej i  bezpiecznej pracy.

Pracy przynoszącej dumę i satysfakcję.

Niech św. Maksymilian nad nami czuwa.   

 

 

W Operatorze o budżetach i skierowaniach do sanatorium.

za stroną NSZZ S Gorzów

7.08.2014

Już po raz trzeci strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia budżetów dla komórek organizacyjnych na 2014 r. Strona pracodawcy przedstawiła kolejną wersję budżetów, pomniejszoną o wynagrodzenia Pracowników Operatora, których przeniesiono do Enea Centrum w ramach projektu CUW.

Czytaj dalej

Spotkanie – ENERGOBUD

Dokąd zmierzamy?

Spotkanie miało na celu przedstawienie sytuacji finansowej spółki i ustalenie wysokości nagrody na Dzień Energetyka.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia odbyło się we Wrześni posiedzenie Komisji Międzyzakładowej.

31 lipca minęła trzecia rocznica śmierci śp. Pawła Balcerowskiego. Spotkanie rozpoczęliśmy od mszy św. i wspólnej modlitwy przy grobie Pawła.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Cześć i chwała Bohaterom

70 lat temu 1 sierpnia 1944 roku …

Pozwolę sobie na odrobinę prywatności.

Dla mnie i mojej rodziny to szczególna data. Mój tata, rocznik 1927 był Powstańcem Warszawskim. Przez wiele lat zamilkł, niewiele mówił o Warszawie. Nie jeździł do niej, nie wspominał, nienawidził rzeczywistości, w której przyszło mu żyć. Ale jak tylko mogliśmy już coś zrozumieć opowiadał , prostował historię. To były różne chwile, miejsca, ludzie.. Wspomnienie tych rozmów, czasami krótkich uwag, notatek robionych na marginesie książki jest dla mnie dziwną mieszanką uczuć, ale nigdy, przenigdy ani dla mnie, ani dla moich braci nie było to uczucie wątpliwości. Nigdy nie przyszło nam do głowy aby zadać tacie pytanie – Ale po co tato ? Czy warto było ?

Wątpiących odsyłam do Muzeum Powstania Warszawskiego. Poświęćcie swój czas i pieniądze. Pojedźcie tam. Stańcie w małej salce przed ekranem i wysłuchajcie ich opowieści. Podnieście słuchawki w budkach telefonicznych i posłuchajcie odpowiedzi na różne pytania…

Cześć i chwała Bohaterom !
Marzena Mazur

Spotkanie w ENOS-ie

W Poznaniu, w siedzibie spółki ENOS doszło do spotkania z Zarządem spółki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kwartalne spotkanie z Zarządem ENEA S.A.

Agenda spotkania przewidywała:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w RD Stargard 16.07.2014

Zgodnie z obietnicą 16 lipca zorganizowaliśmy zebranie z członkami naszej organizacji.

Na zebranie zostali zaproszeni wszyscy członkowie KW Stargard, przede wszystkim sygnatariusze pisma. Zebranie miało na celu udzielenie informacji w temacie porozumienia ze Zdroiska oraz przekazania zainteresowanym posiadanych przez nas dokumentów w tej sprawie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki

W siedzibie Zarządu Regionu Konin odbyło się posiedzenie nowej Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” na kadencje 2014-2018. Tematem głównym obrad było ukonstytuowanie się władz KSE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Apel

 Apel Kolegi Dariusza Lissa i odpowiedź przewodniczącego KM Piotra Adamskiego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Korespondencja

Pismo do ENEOS sp. z o.o.

Pisma do i z ENEA Operator

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność

W dniu 1 lipca br., odbyło się w Poznaniu spotkanie Komisji Międzyzakładowej .

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Enea Operator

Na kolejnym spotkaniu w Enea Operator nie udało się wypełnić zapisów art. 31 ust. 8 Zakładowego Układu Zbiorowego, dotyczących ustalenia budżetów wynagrodzeń.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

W Katowicach 25 czerwca, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, odbył się VII Kongres SGiE.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pracownik – kontra ENEA S.A.

Zakończyła się kolejna rozprawa o odszkodowanie z tytułu utraty praw do części akcji.

Tym razem w Szczecinie.

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zwykle

tego typu treści umieszczamy w zakładce

Polecane – Artykuły

Sprawa jednak jest tak ważna, że chyba należy ją umieścić na pierwszej stronie


18 czerwca 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała redakcję tygodnika „Wprost”, domagając się wydania materiałów, które mogły zawierać chronioną prawnie tajemnicę dziennikarską. To pierwszy po 1989 roku przypadek ingerencji tajnych służb w sferę wolności słowa w jej najbardziej wrażliwym aspekcie, jakim jest ochrona źródeł, które zastrzegły sobie anonimowość.
 
Bez względu na to kim są informatorzy i jakie są ich intencje, dziennikarz ma obowiązek strzec ich danych. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i nie dotyczą opisywanej sytuacji.
 
ABW na polecenie prokuratury nie domaga się od „Wprost” materiałów w sprawie o morderstwo czy przestępstwa gospodarcze. Chodzi o nagrania rozmów najwyższych urzędników państwowych, których treść stawia w złym świetle obecny rząd. Dlatego działania służb specjalnych w redakcji „Wprost” uznajemy nie tylko za bezprawne, ale i nacechowane politycznie. Odrzucamy argument, że chodzi o wydanie „dowodów” przestępstwa. Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, na które powołuje się tu prokuratura, mają niższą rangę niż zasada ochrony źródeł oraz zapisana w Konstytucji wolność słowa.
 
Protestujemy przeciwko akcji organów ścigania w tygodniku „Wprost”. Solidaryzujemy się z redakcją tygodnika i jej naczelnym Sylwestrem Latkowskim w decyzji odmowy ujawnienia źródeł. Uważamy, że doszło do niebezpiecznego precedensu. Po raz pierwszy od 1989 roku tak otwarcie władza użyła tajnych służb przeciwko mediom. Nie możemy wobec tego pozostać obojętni.  


Podpisali m.in:

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Podzakładowej

16 czerwca w siedzibie RD Szczecin spotkała się nasza Komisja.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ

 „Solidarność” Pomorza Zachodniego

 

Chwilę po 9 rano w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęło się wyborcze Walne Zebranie Delegatów Pomorza Zachodniego. 179 reprezentantów zakładów pracy i organizacji związkowych z całego regionu spotkało się, aby podsumować mijającą kadencje, wybrać nowe władze Związku oraz wyznaczyć cele i zadania na kolejne cztery lata.

 

W uroczystym otwarciu obrad udział wzięli: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wiceprezydent Szczecina Piotr Mync, wicepremier Longin Komołowski, dyrektor ZUS Zbigniew Zalewski oraz dyrektor IPN Szczecin Marcin Stefaniak. Specjalnym gościem WZD jest Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. Modlitwę poprowadził ks. prałat Piotr Kordula.

 za stroną NSZZ „S” PZ.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

List otwarty do członków NSZZ „Solidarność”

z okazji 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników było powstanie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym zwycięstwem „Solidarności” były wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt.

Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim przewodniczącym na czele. Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, choć formalnie niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem zawodowym, który w różnym czasie, z konieczności, musiał spełniać różne role, takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, partii politycznej, czy też parasola ochronnego nad transformacją ustrojową. I co najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej milionów członków, nigdy by się to nie dokonało.

Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej, niż poprzez przynależność do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego władzach, jeśli nie przeszedł całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.

Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie, za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była pierwsza i druga, to należałoby uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to jest oczywistą historyczną bzdurą.

Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość z naszych dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani na chwilę nie zaprzestając swojej działalności. Wielu z nich było internowanych, więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy, szykanuje się i wyrzuca ludzi z pracy.

Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w odwecie za walkę „Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.

Nie ma wolności bez solidarności !!!
Piotr Duda

 

 

 

Spotkanie w ENEA Operator

Spotkanie odbyło się na wniosek NSZZ Solidarność.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Rady SKE

Wybory władz SKE na nową kadencję.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

W dniu 28.05.2014r. w Baranowie odbyło się spotkanie KM NSZZ „Solidarność”.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obradowała KP NSZZ „Solidarność” Szczecin

Porządek obrad przewidywał:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Odpowiedź MSP na wystąpienie K.Grajcarka

Po trzech miesiącach odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie tego co „nie”dzieje się w polskiej energetyce.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Sprawdzamy polityków przed wyborami do Europarlamentu

Na stronie internetowej Sprawdzam Polityka każdy wyborca może sprawdzić, jak posłowie i senatorowie, którzy obecnie kandydują do Parlamentu Europejskiego, głosowali w sprawie kluczowych dla obywateli i potępianych przez „Solidarność”.

Średnia godzinowa stawka brutto wynosi w Polsce 31 zł

i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Tańsi są tylko Łotysze, Litwini, Rumuni i Bułgarzy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nasza odpowiedź w sprawie zmian organizacyjnych

Odpowiedź do pobrania poniżej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Święty Jan Paweł II
 …Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus daje na to jasną odpowiedź: „Prawda was wyzwoli”. Życie ludzkie jest więc także dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano (…) Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. Tylko prawda czyni wolnymi. (…)
Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem…”
Jan Paweł II Olsztyn 6. czerwiec 1991 r.
Uniwersalność i ponadczasowość nauczania Jana Pawła II czyni Go Świętym! Powyższy fragment homilii liczy już niemal ćwierć wieku, a niczego z aktualności nie stracił. Mało tego, jest tym bardziej aktualny, ponieważ nasze osobiste doświadczenie wolności jest w tych słowach zawarte w pełni…

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

25 kwietnia w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie roczne

W Baranowie odbyło się cykliczne (tym razem roczne) spotkanie związków zawodowych z Zarządem ENEA S.A. oraz przedstawicielami Zarządów: Enea Centrum, Enea Traiding, Enea Operator i Enea Wytwarzanie czyli tzw. spółek korowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Warto zobaczyć

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA S.A.

W Baranowie odbyło się cykliczne (kwartalne)spotkanie z Zarządem ENEA S.A.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Energetyki

W Ślesinie w dniach 16-17.04 odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Negocjacje płacowe – Energomiar

Dziś w siedzibie Energomiaru odbyło się spotkanie płacowe.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Operator

Kolejne spotkanie w dniu dzisiejszym.
I konsekwentnie.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

I ENEA Centrum

Bez komentarza i bez zaskoczenia.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Negocjacje w ENEA S.A.

Bez komentarza.
Z ostaniej chwili

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Łączniczka…

Dziś, 10 kwietnia na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbył się pogrzeb Pani Marii Chmielewskiej, łączniczki Powstania Warszawskiego, działaczki Solidarności Stoczni Szczecińskiej, odznaczonej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim.
Czytaj dalej

I kolejne spotkanie

tego dnia

 

Rokowania - Enea Operator
Ze strony Zarządu był obecny Prezes M.Jarczyński oraz Dyrektor G. Jeziorny

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Rokowania – Enea Centrum

Kolejne spotkanie w dniu dzisiejszym, tym razem z Zarządem Enea Centrum.
Ze strony pracodawcy obecna jest Pani Prezes Katarzyna Mińkowska i Pani Dyrektor Alina Dembińska
Na początek propozycja pracodawcy.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Dzisiejsze rokowania w ENEA S.A.

W spotkaniu uczstniczył jak zwykle prezes Orlof z ekspertami.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kolej na IT

Zarząd zawiadomił Organizacje Związkowe o przeniesieniu z dniem 1 maja pracowników Biura Operacji IT oraz Biura Wsparcia Użytkowników IT z Departamentu Teleinformatyki ENEA Operator do ENEA Centrum (czytaj Centrum Usług Wspólnych)

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Z ostatniej chwili

Poniżej Opinia Prawnika z Zarządu Regionu Wielkopolska na temat przedkładanych pracownikom Porozumień Zmieniających.

Ja ze swej strony przypominam, że każdy pracownik ma połowę swojego okresu wypowiedzenia czas na zastanowienie się czy podpisać  Wypowiedzenie Zmieniające a to jest propozycja Porozumienia Zmieniającego.

Krzysztof Nawrocki

W związku z propozycją pracodawcy adresowaną do pracowników by Ci podpisali porozumienie zmieniające, po konsultacji z prawnikiem z  Zarządu Regionu, kategorycznie sugerujemy by nie podpisywać proponowanej zmiany,  odnośnie zakresów czynności uważam, że nowy zakres wprowadza nowe obowiązki nie przewidziane w starym zakresie, dotyczy to zwłaszcza sfery windykacji, która w ogóle nie pojawia się w dotychczasowym zakresie. O ile można dyskutować, czy ogólnie rozumiana windykacja mieści się w charakterze pracy referenta ds. rozliczeń, to np. pkt 15 nowego zakresu – zgodnie z którym referent miałby obowiązek przygotowywania materiałów i wniosków dotyczących zgłoszenia wierzytelności w Sądzie Gospodarczym – moim zdaniem przesądza sprawę na rzecz interpretacji, iż nowe, wprowadzone zadania nie mieściły się w charakterze pracy referenta ds. rozliczeń. Tym samym polecenie służbowe Pracodawcy odnośnie nowego zakresu czynności nie jest wystarczające, uważam, że konieczne jest porozumienie zmieniające (aneks do umowy) lub – w razie odmowy przyjęcia aneksu przez pracownika – wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Sami na oceanie…

W latach siedemdziesiątych wyświetlano na ekranach czarno-białych telewizorów film „Sami na oceanie”. Reżyser Gennadi Gabai przedstawił obraz rybaków, którzy po defekcie kutra dryfowali na bezkresnym oceanie. Film opowiada o garstce ludzi, którzy każdego kolejnego dnia zmagali się z coraz to nową sytuacją, ponieważ brak wody pitnej i pożywienia wymagał od nich i działania i wyrzeczeń w walce o przeżycie.

Pamiętam przejmującą scenę, gdy po wielu dniach głodu na maszcie usiadła mewa, którą chcieli złapać i zjeść. To film o przetrwaniu, o pokonywaniu widma zbliżającego się końca, o instynktownym trwaniu – o tym, że człowiek nie powinien rezygnować tak szybko, jak szybko rezygnuje jego wewnętrzny strach. Niepewność zagubionych na oceanie, podsycana każdego dnia coraz to większym wyczerpaniem sił i psychiki. Był to film o tej „przestrzeni”, która potrafi człowieka unosić, mimo jego słabości, na poziom heroicznych czynów i bohaterstwa…
Czytaj dalej

Strajk w ENEA Operator

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nie  dali się  zastraszyć i wzięli udział w dniu dzisiejszym w strajku.

Skala presji psychicznej  wywieranej na pracowników była znacznie większa niż znana mi osobiście ze stanu wojennego.

Dokąd zmierzamy ?.
Czytaj dalej

Referendum Strajkowe

Koleżanki i Koledzy!

Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!!

Próby prowadzenia sporu zborowego w sprawie CUW  metodami pokojowymi zakończyły się fiaskiem.

Czytaj dalej

O płacach w Enea Operator

W dniu 25.03.2014. w Baranowie odbyło się spotkanie płacowe z Zarządem ENEA Operator, już w trybie sporu zbiorowego. Na spotkanie przybyli Panowie : Michał Jarczyński  i Grzegorz Jeziorny.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W ENEA Centrum o płacach

Wczorajsze spotkanie w ENEA Centrum było jak Deja vu.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pikieta w siedzibie ENEA S.A.

Pikieta w siedzibie ENEA S.A.
Za stroną eneasol.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Rokowania w ENEA S.A.

W Baranowie kolejny raz spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Walne Zebranie Delegatów MOZ

W dniach 20-21 marca w Baranowie odbyło się Walne Zebranie wyborcze Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea. Gośćmi zebrania byli : Roman Rutkowski – przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki i Kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W ENEA Opertor bez zmian

Zero podwyżki płacy zasadniczej i…..
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Energomiarze

W dniu 11.03.2014 odbyło się spotkanie strony społecznej  z Zarządem Energomiaru.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA Centrum

W Baranowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone CUW. Zarząd Enea Centrum reprezentowały panie Katarzyna Mińkowska i Ewa Troszczyńska.

 W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządów z Enea S.A. pani Dalida Gepfert i Enea Operator Prezes Michał Jarczyński.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA S.A.

Protokół ze spotkania z Zarządem ENEA S.A. zamieszczony poniżej nie odzwierciedla atmosfery spotkania oraz intencji Zarządu.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w sprawie CUW w Szczecinie 13.III.2014

Na dzień 13 marca Zarząd Enea Centrum zaprosił  pracowników pionu finansowo-księgowego oraz pionu teleinformatyki na spotkanie poświęcone projektowi CUW. Ze strony Zarządu obecne były Panie : Alina Dembińska, Danuta Berndt, Alicja Rybczyńska.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Za nielegalny strajk – dyscyplinarka ?

Znowu straszą !!!

Pracownicy mogą dochodzić swoich racji na wiele sposobów .

Jednym z nich jest strajk.

Jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca wobec pracowników, którzy zdecydowali się na strajk ?
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

POGOTOWIE STRAJKOWE

Z dniem wczorajszym mamy ogłoszone Pogotowie Strajkowe. W najbliższym czasie okaże się jaka jest jedność i determinacja strony społecznej.

Nasze Koleżanki w Radzie Nadzorczej Energobudu

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W Enea Operator o płacach.

W Poznaniu doszło do spotkania strony społecznej ze stroną pracodawcy ENEA Operator.

Pod spodem relacja debiutującej w tej roli Grażynki Balickiej

Pracodawcę reprezentowali.

Prezes J. Kamyk  oraz dyr. G. Jeziorny

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Protest !!!

Wspólna reprezentacja związkowa powołała Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Pod dokumentem podpisali się przewodniczący wszystkich Związków działających w naszej GK..

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W siedzibie Enea S.A.

na ul. Góreckiej w Poznaniu odbyły się dwa spotkania płacowe : z Enea S.A.  i Enea Centrum.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie organizacji związkowych

Dnia 05-03-2014 roku  w Sierakowie spotkali się przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych.
Ustalono wstępną wersję regulaminu wyborów SIP i uzgodniono kalendarz wyborczy.

Przedyskutowano sposób działania związków zawodowych w przypadku niezrealizowania  żądań płacowych w poszczególnych spółkach oraz żądania złożonego w Enea Operator w sprawie CUW.

Zakończono wybory w

Komisjach Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea

za stroną”S” Gorzów

Ostatnią Komisją Podzakładową, która dokonała wyboru władz związku na nową kadencję 2014-2018  była Komisja z Bydgoszczy.

Czytaj dalej

Walczymy !

Właśnie zostały sporządzone ostateczne wezwania do rokowań w ENEA Operator.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wyniki wyborów na kadencję 2014 – 2018

oraz kilka słów o tym spotkaniu

W dniach 27-28 lutego w Trzebiatowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszej organizacji.

Wybraliśmy swoich przedstawicieli.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

ENEA S.A.

Odwołanie przez Zarząd Enea S.A. spotkania  z dnia 27  lutego 2014 r. , podczas którego miała być  ustalona polityka płacowa w Enea S.A.,

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Enea Centrum

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. Na spotkanie przybył cały Zarząd Spółki.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Żołnierze Wyklęci

Tak trudno jest mi wyobrazić sobie tych, którzy im to uczynili. Tak trudno to zrozumieć. Tyle lat. Tyle historii. Moja empatia to za mało. Siedzę w Internecie i czytam. Próbuję coś mądrego napisać. I tylko coraz większa rezygnacja, przerażenie, że jednak, że naprawdę , że być może ten sympatyczny staruszek … To złe myśli. Wiem.

Dlatego bez wielkich słów. Kilka fregmentów wybranych w gonitwie mieszaniny przerażenia, rezygnacji, smutku ….

Czytaj dalej

Spotkanie w ENEOS

Kolejna spółka mówi „0″ podwyżki. Ba ! Nawet zero wyrównania inflacji w tym roku.
I tak oto stajemy się świadkami jak wypracowane duże zyski GK za ubiegły rok przekładają się na płacę pracowników.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Dwa spotkania w Poznaniu

Spotkanie z Enea S.A. i Operator – nie tylko w sprawie płac.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Regulamin premiowania w ENEA S.A.

Kolejna wersja regulaminu premiowania, tym razem chyba już ostateczna.

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

I co dalej…

Otrzymaliśmy odpowiedź na wezwanie do rokowań w związku z zamiarem przenoszenia pracowników z ENEA Operator do CUW.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA S.A.

W ENEA S.A. obyło się krótkie spotkanie dotyczące regulaminu premiowania.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Komunikat

Komunikat Związków Zawodowych w ENEA Wytwarzanie do Pracowników.

Czytaj dalej

Odszedł Człowiek

 

W wieku 74 lat zmarł Zbigniew Romaszewski, polski polityk, działacz opozycji w okresie PRL, zasłużony członek „Solidarności”, wieloletni senator.

Czytaj dalej

Porozumienie ze Zdroiska

Po prostu klasyka, dziad swoje a baba swoje.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wezwanie do rokowań

Wszystkie organizacje związkowe wezwały Zarząd ENEA Operator do rokowań.

 

 

Wezwanie do rokowań

Opinia prawna na temat porozumienia z Sierakowa

Opinia MPiPS w sprawie sporów zbiorowych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Trzy lata temu …

9 lutego 2011 roku podczas wykonywania obowiązków służbowych zginął nasz Kolega z RD Gryfice , członek Komisji Podzakładowej – śp. Leszek Borowy.

Od tych trzech lat jesteśmy w tym czasie na Jego grobie.

Leszku, teraz też będziemy, ale nieco później – wybory, zebrania, zebrania …

Ty wiesz. Tu nie czas dokładny się liczy, ale pamięć. Pamiętamy.

Zaczęło się…

Wojna ?
Na razie tylko bitwa - starcie pierwsze.

Zarząd ENEA Operator wzorem poprzednich Zarządów udzielił nam odpowiedzi na nasze zgłoszenie żądania.

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

ENEA SA. Regulamin Premiowania

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 4-5.II.2014

W dniach 4-5 lutego w Baranowie obradowała Komisja Międzyzakładowa.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wybory na kadencję 2014 -2018

Ordynacja wyborcza na kadencję 2014-2018 została przyjeta. Przed nami wybory.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zgłoszenie żądania w sprawie CUW

W Enea Operator (zgodnie z zapowiedzią złożoną na ostatnim spotkaniu ze wszystkimi organizacjami związkowymi)  KM NSZZ Solidarność przygotowała projekt  Zgłoszenia Żądania w sprawie tworzenia CUW.  Wszystkie organizacje związkowe podpisały ten dokument.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Energetyki

     W Katowicach w dniach 29-30 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady SKE – Roman Rutkowski. Przywitał obecnych na posiedzeniu członków Rady. Na spotkanie zostali zaproszeni goście : Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda oraz Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Operatorze

W dniu 28-01-2014 w Poznaniu odbyło się spotkanie Zarządu Enea Operator ze stroną społeczną.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Stanowisko

Wspólne stanowisko organizacji związkowych w sprawie CUW.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spór Zbiorowy w ENEA Wytwarzanie

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Premia roczna

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Energobud

W dniach 20 i 21.01.2014 roku w Baranowie odbyło się spotkanie Zarządu Energobudu z stroną społeczną,

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Podzakładowej 14.01.2014

W siedzibie Centrali spotkała się nasza KP. Mieliśmy kilka spraw do omówienia.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pikieta pod Urzędem Wojewódzkim – 14.01.2014

W dniu wczorajszym pod Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta protestacyjna, o której piszemy w jednym z poprzednich wpisów.

Czytaj dalej

Energa zamyka biura obsługi klienta

Energa zamyka biura obsługi klienta w wielu mniejszych miastach regionu.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Związkowcy z Solidarności okupują gabinet wojewody.

Żądają spotkania z ministrami

Dzisiaj związkowcy zaczęli okupywać gabinet wojewody. Domagają się spotkania z ministrami resortu gospodarki, skarbu państwa, rolnictwa i infrastruktury. Na miejscu jest policja.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zwolnienia Grupowe w Enerdze

Zwolnienia będą w Obsłudze i Sprzedaży

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Protest pod Urzędem Wojewódzkim

14 stycznia 2014 roku o godzinie 14.30 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie „Solidarność” organizuje zawieszony ze względów pogodowych protest „mikołajkowy”.

Masz wolne ? Będziesz po pracy ? A może nie pracujesz ? Albo pracujesz na umowę śmieciową ? Może bez umowy ?

… Przyjdź.

Ulotka

Kiedy wolne w 2014r


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

PDO

Zanim podejmiesz decyzję.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

CUW serial odcinkowy

Związki Zawodowe z ENEA Wytwarzanie o CUW

Czytaj dalej

Wszelkiej pomyślności i codziennej radość

w każdym dniu nadchodzącego 2014 roku.

2013

2014

PDO !!!

Program „Dobrowolnych” Odejść w
ENEA Operator, Elektrowniach Wodnych, Energobudzie, Enea S.A, Enea Centrum …

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem ENEA S.A.

Wiadomość dnia, miesiąca na koniec spotkania.

W spotkaniu wzięli udział ze strony Zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dalida Gepfert – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Paweł Orlof – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Bogdan Klepas – Pełnomocnik Zarządu ds. Związków Zawodowych
  • Olga Fasiecka -  Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
  • Marcin Wegrzyn – Dyrektor DL (controlingu)
  • Mec. Przemysław Krasadomski

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

A po „tamtej” stronie cisza…

17. grudzień.
Dla wielu to już nieistotny „epizod”, to nawet, cyt.: „stało się nudne i jest profanacją tamtych wydarzeń, zostawcie ich w spokoju…” Tak mogłem usłyszeć dzień wcześniej w pracy…
A jednak ciągle nie zostawiamy w spokoju sumień własnych i innych… To przecież o to chodzi! Ta symboliczna już grudniowa godzina przed Bramą Stoczni, nie ma nic z nudy bądź profanacji: ma coś, co nadal pozwala sądzić, że jesteśmy ciągle ludźmi. Jeszcze…
Czytaj dalej

CUW cd.

„… optymalne wykorzystanie potencjału organizacji poprzez implementację modelu biznesowego uwzględniającego integrację obszarów biznesowych … ”

- tia

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Eneos

17 grudnia 2013 roku w siedzibie Eneos odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Eneos ze  Strona Społeczną.

Tematem głównym były negocjacje poświęcone  „premii świątecznej”. Negocjacje w imieniu Zarządu Eneos pod nieobecność Prezesa Koczorowskiego prowadził członek Zarządu Adrian Moliński.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

ENEA S.A. – Prezes URE zatwierdził taryfy

2013-12-17 19:59:00 (PL)-ENERGIA-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-ENEA SA-PLENEA000013-ENEA ENEA SA – zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy 17.12. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący 36/2013

Czytaj dalej

Spotkanie w Kozienicach

16 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie Strony Społecznej z Zarządem Enea Wytwarzanie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA SA.

Spotkanie w ENEA S.A.
13.12.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie ENEA S.A. odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z przedstawicielami pracodawcy (ENEA S.A.)
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

13 grudnia


O tym jak wyglądał stan wojenny można zobaczyć w świetnym, filmowym reportażu przygotowanym kilka lat temu przez szczecińską TVP.
 

 Kolejna rocznica Stanu Wojennego tym razem oczami uczniów LO 13 ze Szczecina

polecamy.

LO13 inscenizacja
Abyśmy mieli więcej takiej młodzieży.

Fikcja prawna – CUW ! – Brak porozumienia !

 W Poznaniu ze stroną społeczną grupy Enea spotkali się przedstawiciele spółek mających poprzez wydzielenie ze swoich struktur zorganizowanej część przedsiębiorstwa  utworzyć Centrum Usług Wspólnych. Spotkanie zakończyło się fiaskiem.

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w BHU

9.12.2013 w BHU o premiach, dyżurach, posiłkach i PDO.
Dodano: 9 Grudzień 2013r. 22:39
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wypadek w Elektrowni Kozienice.

 Zerwała się platforma z ludźmi, są ofiary.

Do wypadku doszło w Elektrowni Kozienice (Mazowieckie), gdzie spadła platforma z ludźmi zawieszona w jednym z kominów – podało Radio Zet. Trzy osoby nie żyją, czwarta jest poszukiwana.

Do wypadku doszło około godziny 13.00. Jak powiedział w TVN24 Sławomir Kręczyk, przedstawiciel Enea S.A. do której należy elektrownia, do wypadku doszło przy rozbiórce komina numer 3. Platforma z czterema robotnikami zawieszona wewnątrz komina zerwała się i spadła z wysokości 200 metrów.

Czytaj dalej

PRZYJDŹ !

06 grudnia 2013 r. Godz. 14.30
URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
UL. WAŁY CHROBREGO 4
ZAWSZE W OBRONIE TWOICH PRAW


Po co nam związki ?


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KM MOZ Baranowo 28-11-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 28-11-2013 w Baranowie obradował Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W Enea S.A. o Enea Centrum i CUW

27 listopada w siedzibie Enea S.A .odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Enea S.A. w osobach : Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Pani Justyny Tomczyk, Radca Prawyo – Pan Przemysław Krasadomski, Doradca Zarządu – Pan Bogdan Klepas. Enea Centrum reprezentowały osoby – Prezes Zarządu – Pani Katarzyna Mińkowska, Wice Prezes Zarządu – Pani Ewa Troszczyńskia wraz z zespołem doradców. Stronę Społeczną reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych działających w GK Enea S.A. Tematem spotkania było:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA S.A.

Premia świąteczna i nie tylko

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kryteria Oceny Pracownika

Cdn.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

UOKiK odpowiada

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo do UOKiK
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Dzieje się!

Mieszają, mieszają, mieszają…

Powiadomienia o przejściu

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pogrzeb śp. Marianny Popiełuszko

Na cmentarzu w Suchowoli pochowana została matka błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Marianna Popiełuszko. Zmarła we wtorek 19 listopada w szpitalu w Białymstoku. Miała 103 lata.

Nasza Komisja wystawiła Poczet Sztandarowy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie Kadry Menadżerskiej w Oddziale Szczecin

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie – Energobud

W dniach 20-21 listopada 2013 odbyło się spotkanie Strony Społecznej z Zarządem Energobud Leszno w załączeniu notatka z tego spotkania.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wnioskujemy

dla pracowników ENEA SA.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Kryteria oceny pracowników ENEA Operator

Realizacja zawartego porozumienia
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w RD Szczecin

Porządek obrad KP NSZZ „S” Enea Szczecin 19 listopada 2013 rok

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zmarła matka bł. ks Jerzego.

Śp Marianna Popiełuszko

Matko Błogosławionego Księdza Jerzego spoczywaj w pokoju.
- Z wielkim żalem informujemy, że w Szpitalu Miejskim w Białymstoku zmarła mama ks. Jerzego Popiełuszki – poinformował w komunikacie rzecznik przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Marek Lewandowski. Dodał, że w związku z tym na budynku KK NSZZ „Solidarność” w Gdańsku flaga związku została obniżona do połowy.
Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Regionu

Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w BHU

Z inicjatywy strony związkowej w Poznaniu doszło do spotkania z nowym Prezesem Spółki BHU- Krzysztofem Cembrowskim.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Integracja Obszaru Wytwarzanie

Spotkanie otworzył Prezes Enea Wytworzenie Krzysztof Sadowski.

Zaproponował następujący porządek:

1. Porozumienie w związku z integracją obszaru wytwarzania
2. Regulamin świadczeń socjalnych.

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Piszemy; Piszemy;Piszemy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

9 XI 2013 Gdańsk

Mimo wietrznej i deszczowej aury kilka tysięcy osób wzięło udział w dzisiejszej sobotniej manifestacji w Gdańsku. Protestowało całe Pomorze od Szczecina przez Słupsk aż do Gdańska.

Hasła od jakiegoś czasu te same.
- nie chcemy pracować aż do śmierci !
- nie chcemy elastycznego czasu pracy, który w praktyce służy do obniżenia często głodowych wynagrodzeń!
- domagamy się wyższej płacy minimalnej i godnych emerytur !
- żądamy ograniczenia stosowania umów śmieciowych !
- żądamy zmiany prawa o referendach – nie bójcie się głosu ludzi !
- domagamy się prawdziwego dialogu społecznego !

Głos zabierali przedstawiciele poszczególnych central związkowych. Ale znalazło się też miejsce na mównicy dla naszego kolegi z ENERGI Gdańskiej, który mówił o likwidacji miejsc pracy o zastraszaniu ludzi i bogaceniu się prezesów.


Czytaj dalej

CUW – Pisma

 

- Pismo w sprawie CUW

- Odpowiedź na nasze pismo

- Pismo w sprawie zmiany harmonogramu przejścia pracowników do CUW.

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej

NSZZ „Solidarność” ENEA

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Energomiar

W dniu 30.10.2013 odbyło się spotkanie Zarządu Energomiaru  z stroną społeczną.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Enea Operator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie składało z dwóch części
1. Informacja o projektowanych zmianach struktury Sytemu Zarządzania Ruchem ENEA Operator
2. Rozliczenie funduszu płac za 2013r
3. Spory Zbiorowe w Enea Operator
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z pracownikami ZKF Szczecin

W Szczecinie z pracownikami ZKF spotkała się Pani prezes Magdalena Bartoś.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Odpowiedź Zarządu ENEA SA

 Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z dnia 17.10.2013 w sprawie zmian  w  Departamencie Sprzedaży.

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Enea Wytwarzanie

Spotkanie miało na celu

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Rady SKE

24-25.10.2013 w Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w ENEA S.A.

W dniu 24-10-2013  w siedzibie Enea S.A.na zaproszenie Zarządu odbyło się spotkanie ze stroną społeczną . Celem  spotkania było zaprezentowanie nowego systemu wynagradzania kadry menadżerskiej w Enea S.A. i stosownych zmian w ZUZP. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Porozumienie ze Zdroiska cd.

Mamy odpowiedź Zarządu Enea S.A. na nasze pismo , które możecie przeczytać nieco niżej we wcześniejszym wpisie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pisma, pisma, pisma …

A jakie długie.

Wszytko w sprawie strategii i CUW

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Ksiądz Jerzy

19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie wypowiedziane przez Ks Jerzego brzmiało :

„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Enea Centrum czyli nowy CUW

W Baranowie przedstawiciele Związków Zawodowych zapoznali się z założeniami Programu Centrum Usług Wspólnych.

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Styropianowy pomnik Tuska w Szczecinie.

„Słońce Ty nasze, dziękujemy Ci”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

W sprawie zmian proponowanych w ENEA SA

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

CUW cdn…


Pismo związków zawodowych do Zarządu ENEA SA w sprawie CUW

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Kozienicach

Co dalej z Elektrowniami Wodnymi ?

Trochę historii.

Pracownicy naszej spółki Elektrownia Wodna Płoty, którzy wiele lat temu przeszli z Zakładu Energetycznego Szczecin do utworzonej spółki, a następnie po konsolidacji elektrowni wodnych w ramach GK Enea znaleźli nowego pracodawcę w postaci Elektrowni Samociążek  (Bydgoszcz) znowu mają zmienić pracodawcę.   Tym razem konsolidowani będą z Elektrownią Kozienice pod wspólnym szyldem Enea Wytwarzanie. Ile to razy jeszcze ?

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Szczeciński Rodzinny Spacer im. Jana Pawła II

Nordic Walking

Duszpasterska Grupa III Szczecińskiego Rodzinnego Spaceru im. Jana Pawła II, Nordic Walking – przy parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Szczecinie, zaprasza na rodzinny spacer z kijkami Nordic Walking w sobotę, 19 października 2013 r.

Rozpoczęcie o godz. 10.00 – przy figurze Bł. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, zakończenie ok. godz. 13.00 – na Polanie Sportowej (Pod Kotwicą) na Głębokim.

Trasa: Jasne Błonia, ul. Juliana Fałata (Park Kasprowicza), al. Syrenie Stawy, wzdłuż kąpieliska Arkonka, trakt nad Jeziorem Goplana do ul. Miodowej. Zakończenie ciepłym posiłkiem na Polanie Sportowej na Głębokim.

Porozumienie ze Zdroiska cdn..,

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Prezentacja Strategii Grupy Kapitałowej ENEA

W dniu 10-10-2013 roku Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną aby przedstawić strategię Grupy  do 2020 roku.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie ENEA SA.

Z opóźnieniem ale publikujemy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem ENEA Operator

W Poznaniu odbyło się cykliczne spotkanie ze stroną społeczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie w Enea S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W agendzie spotkania znalazły się:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

UWAGA Nadchodzi CUW !

Zarządy ENEA SA i Enea Centrum odpowiadają na nasze pismo w sprawie utworzenia CUW,  a my się pytamy kto tu robi z kogo „wariata”.

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wczoraj w Warszawie

Wczoraj w Warszawie ponad 100-tysięcznym marszem gwiaździstym, zakończył się 4 dniowy protest organizowany przez trzy największe centrale związkowe „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Nie mogło tam zabraknąć również nas.

Relacja w TVP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Jedziemy!

Wyjazd na sobotnią manifestację.

 

Plan wyjazdu jest taki

70 osób jedzie pociągiem i spotyka się w holu dworca Szczecin Główny w piątek 13/09/2013 o o godzinie 22/30

Precyzyjnych informacji tym osobom udziela Krzysztof  Nawrocki tel.695 250 947

31 osób jedzie autobusem i wjeżdża z Gryfic około godziny 23/00 w piątek, osiem osób z Płot wsiada w Płotach.

Precyzyjnych informacji tym osobom udziela Darek Żmuda tel.695 251 532

 

Wszyscy spotykamy się na ulicy Wiejskiej pod Gmachem Sejmu o godzinie 12/00

Protest

23 tysiące protestujących.

Też tam byliśmy
Dzisiejszy protest pod ministerstwem gospodarki i sejmem.

W sobotę będzie nas znacznie więcej!!!

Posiedzenie K.M. Enea

W Zielonej Górze obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność z Zielonej Góry Maciej Jankowski
- vice Prezes Enea Operator Jakub Kamyk
- członek Rady Nadzorczej Enea S.A. Sławomir Brzeziński
- członek Rady Nadzorczej Enea Operator Tadeusz Dachowski

Porządek obrad przewidywał.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Na dzień dzisiejszy ilość uczestników na manifestację 14 września

łącznie z naszego oddziału przekroczyła już  100 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej informacja ile osób z poszczególnych KW

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Manifestacja w Warszawie 14 września

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbieramy chętnych na wyjazd na manifestację w Warszawie

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

„Łańcuchy, które nie kłamią…”

……..Zbliża się południe, 30. sierpnia… Na stojaku pośrodku placu powiewają flagi „Solidarności”, grupki ludzi gromadzą się przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej, z boku stoi już posłusznie kilka pocztów sztandarowych zakładów pracy i organizacji związkowych. Spokojnie tu, jesiennie i cicho… Tylko pamiątkowa tablica na stoczniowym murze i zamknięta na łańcuchy brama największego przed laty zakładu krzyczą pod krzyżem!

Czytaj dalej

Wrześniowe dni protestu-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obrady Rady SKE

29-30.06 w Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Romana Rutkowskiego i przyjęciu proponowanego programu obrad  Rada SKE rozpoczęła obrady przyjmując na wstępie protokół z ostatnich obrad. Przewodniczący zgodnie z programem obrad przekazał informacje z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Głównymi tematami jakimi zajmowała się SGiE były:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Danuta Siedzikówna „Inka” Zachowałam się, jak trzeba

66 lat temu, 28 sierpnia 1946 r., o godz. 6.15 w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej komunistyczni oprawcy zamordowali siedemnastoletnią sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej AK Danutę Siedzikównę ps. Inka. Wraz z nią śmierć poniósł oficer wileńskiej AK ppor. Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk. Umierali z okrzykiem „Jeszcze Polska nie zginęła!” i „Niech żyje major »Łupaszko«!”. „Inka” i „Zagończyk” zostali zabici strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ppor. Franciszka Sawickiego, ponieważ strzały z 10 pepesz jedynie drasnęły dziewczynę i poraniły jej towarzysza niedoli, mimo że żołnierze strzelali z odległości trzech kroków. Do dziś rodzinom nie udało się odnaleźć miejsca ich pochówku. Wyrok śmierci był komunistyczną zbrodnią sądową, a zarazem aktem zemsty i bezradności UB wobec niemożności rozbicia oddziałów mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Czytaj dalej

Sierpniowe rocznice

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza członków i sympatyków „Solidarności” oraz wszystkich mieszkańców Szczecina na obchody 33. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz jubileuszowej, 25. rocznicy Strajku w Szczecińskim Porcie.

Program obchodów 25. rocznicy Strajku Sierpniowego 1988 oraz 33. rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych  w Szczecinie

PIELGRZYMKA

XXVIII PIELGRZYMKA ENERGETYKÓW, ELEKTRYKÓW i ELEKTRONIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

17-18 sierpnia 2013 r.

Czytaj dalej

Spotkanie w ENEA Operator

Spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KP Szczecin

Na wspólnym posiedzeniu spotkali się w Szczecinie członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. oraz Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A. Tadeusz Mikłosz oraz Sławomir Brzeziński.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Posiedzenie KM

We Wrześni odbyło się Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pawle … to już dwa lata

 

Pawle…. zawsze patrzyłeś prosto w oczy…. mówiłeś jak jest …. szczerze … śmiałeś się i złościłeś … prawdziwie … głośno …     pamiętamy.

Pamięć o powstaniu warszawskim

Zostawmy ich. Wzruszmy ramionami i przestańmy słuchać. Ich prawda o Powstaniu jest jak prawda tych, którzy głoszą prawdę o powodzi: jeśli woda znajdzie się u góry – spływa. Komu potrzebne takie bzdury?

Czytaj dalej

Spotkanie w ENEA SA.

W Poznaniu w Enea S.A. doszło do  spotkania  poświęconego ocenie nowego systemu motywacyjnego.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Centrum Usług Wspólnych

Deklaracje nowych władz Enea S.A. o woli współpracy dla dobra Firmy i Pracowników oraz zmiany polityki konfrontacyjnej poprzedniego zarządu kłócą się z faktami jakie ostatnio mają miejsce w grupie Enea.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowy Zarząd Enea Centrum

Za stroną NSZZ „S” Gorzów
Nowo wybrany Zarząd Enea Centrum – Prezes Katarzyna Mińkowska, oraz Członek Zarządu Ewa Troszczyńska spotkały się w Poznaniu z przedstawicielami strony społecznej.
Czytaj dalej

Spotkanie w Enea Operator

Na spotkaniu był obecny nowy Zarząd w pełnym składzie.

Michał Jarczyński – prezes zarządu,

Marek Szymankiewicz -wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej,

Magdalena Bartoś – wiceprezes ds. finansowo-ekonomicznych,

Jakub Kamyk – wiceprezes ds. pracowniczych.

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W ENEA SA. odbyło się spotkanie dotyczące sytemu premiowania.

Strona pracodawcy przedstawiła informacje na temat funkcjonowania premii motywacyjnej wprowadzonej na próbę w spółce.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

NSZZ Solidarność donosi…

Sąd Rejonowy w Poznaniu

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Likwidacja Związku Pracodawców Energetyki

Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Energetyki na posiedzeniu odbytym 27 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Związku. Tak więc z dniem 27 czerwca 2013 roku dokonano otwarcia likwidacji Związku Pracodawców Energetyki. Na likwidatora ZPE powołano Pana Jacka Szubstarskiego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Odznaka zasłużony dla GK. ENEA

 

I co Wy na to?

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Enea S.A.

Agenda spotkania zawierała:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Relacja z sali sadowej: sąd kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia

Za stroną Eneasol
Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział VII Karny w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie w przedmiocie ropoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia prokuratorskiego dwóch instancji w sprawie przeszkadzania przez Zarząd ENEA Operator sp. z o.o. w prowadzenia w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Przekazanie władzy w ENEA Operator z udziałem strony społecznej

Za stroną Eneasol
Dziś o godz. 11.00 w siedzibie Spółki ENEOS odbyło się spotkanie pod przewodnictwem członka Zarządu ENEA S.A. ustępującego Zarządu i nowego Zarządu ENEA Operator z reprezentacją związków zawodowych.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowym prezesem Enea Operator został …

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Ministerstwo odpowiedziało

Jakie to wszystko uspokajające ….

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

NOWY ZARZĄD ENEA WYTWARZANIE S.A.

Zarząd ENEA Wytwarzanie S.A. – skład osobowy:

Krzysztof Sadowski
Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

Krzysztof Sadowski jest doktorem nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Pracował w Zakładzie Energetycznym Białystok oraz w Elektrociepłowni Białystok S.A. , wchodzącej w skład Grupy ENEA, m.in. na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu – Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Jest autorem i współautorem 35. publikacji związanych z tematyką energetyczną.

 

Piotr Andrusiewicz
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych ENEA Wytwarzanie S.A.

Grzegorz Staniewski
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA Wytwarzanie S.A.

Piotr Janicki
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych ENEA Wytwarzanie S.A.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki

17-18.06 w Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Sejm zniósł 8-godzinny dzień pracy

W dniu dzisiejszym Sejm przegłosował 12-miesięczny okres rozliczeniowy i elastyczny czas pracy. Tym samem uchwalił nowelizację Kodeksu pracy i zmianę ustawy o związkach zawodowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Pozdrowienia z Gruzji

Nasi Koledzy przesłali nam pozdrowienia oraz zdjęcie z pierwszych chwil w Gruzji. Pojechali razem z Towarzystwem Rowerowym „Strada” z energią na Kaukaz :)

Na zdjęciu od lewej : Piotr Rusiecki z Centrali, Krzysztof Nawrocki i Andrzej Mazur ze Stargardu. W wyprawie bierze udział także nasze „związkowe małżeństwo ” Romana i Mirek Turkiewiczowie. Życzymy Wam drogi z górki i szczęśliwego powrotu. Do zobaczenia.

„Nie daj się zdmuchnąć” – relacja

10 czerwca o godz.11-tej spotkaliśmy się na Placu Grunwaldzkim i przemaszerowaliśmy pod Urząd Wojewódzki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nie daj się zdmuchnąć !!!

To już dzisiaj spotykamy się o godzinie 11.oo na Placu Grunwaldzkim. Stamtąd przemaszerujemy pod Urząd Wojewódzki, gdzie przez najbliższy tydzień będzie rozbite miasteczko namiotowe.

Wtorek – 11 maja będzie dniem Energetyki.

O godz. 10.oo będziemy wręczać petycję Wojewodzie.  Później część z nas uda się do któregoś biura poselskiego z koalicji rządzącej i będziemy chcieli porozmawiać o energetyce w naszym regionie.

Zajrzycie do nas choćby po pracy, będziemy tam całą dobę.

Akcja informacyjna

W dniach 6 i 7 czerwca

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie stron ZUZP w Enea S.A.

06 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Strony Społecznej z przedstawicielem Zarządu Enea S.A, który reprezentowała p. Dyr. Justyna Tomczyk. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nasza opinia w sprawie premii motywacyjnej

… Poza tym pamiętać należy, że system motywacyjny to przede wszystkim ludzie…

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Komunikat

 

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

RAZEM ODBUDUJMY POMORZE ZACHODNIE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Wyniki referendum sondażowego „Nie daj się orżnąć”

Niżej przedstawiam wyniku referendum  :

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Podziękowanie dla pocztu sztandarowego

Dnia 28 maja 2013 roku w kościele pw. pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie  odbyła się Msza św w intencji ludzi pracy oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj dalej

Spotkanie Prezydium KM

27.05 odbyło się w Poznaniu spotkanie Prezydium KM w poszerzonym składzie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Wiceprezes ENEA Operator prezesem ENEA Trading Sp. z o.o.

Wczoraj, 21 maja dr Przemysław Zaleski złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu ENEA Operator.

Czytaj dalej

Spotkanie Zarządu EP PUE Energobud Leszno Sp. z o.o.

z przedstawicielami strony społecznej.

za stroną Eneasol
spotkanie energobud 22.05.2013 002

W budynku OWiNN przy ul Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym z ramienia NSZZ Solidarność obecni byli Marek Boiński, Zbigniew Stamirowski, Violetta Bogucka i Ireneusz Apolinarski z ramienia NZZP ZOZ Poznań Marzena Łukaszewska, Andrzej Wąsowski, Grzegorz Kugler i Przemysław Przestacki. Stronę pracodawcy reprezentowali Prezes Zarządu Rafał Sieracki, Vice Prezes Agnieszka Żyro Vice Prezes Piotr Bączkowski.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Koncepcja Systemu Premiowego

Firma Keystone Consulting przedstawiła związkom zawodowym wypracowany przez zespół projekt regulaminu funduszu motywacyjnego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Sztandar

20 maja w Archikatedrze Szczecińskiej pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę Biskupa Błażeja Kruszyłowicza.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Obradowała KP ENEA NSZZ „S” Szczecin

 W trakcie posiedzenia członkowie KP wsłuchali relacji przewodniczących Komisji Wydziałowych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

„Jedziemy do Warszawy po zwycięstwo”

Trzy największe związki zawodowe jednoczą siły przeciwko polityce rządu Tuska

Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej – 15 maj 2013

W dniu 15-05-2013 w Baranowie obradowała  Komisja Międzyzakładowa .

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Strategia rozwoju?

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Cdn…

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

I co Wy na to?

   Zaczęło się!

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Nowe rozporządzenie ws. bhp

przy urządzeń energetycznych

 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych określa nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

W zakładce polecane – artykuły, znajdziecie:

1.Prawa i obowiązki ministrów rządu Donalda I Lepszego

2. Niemiecka gazeta ujawnia,
że na polecenie Zielonych zablokowano dostęp do archiwów z dokumentami o przeszłości Cohn-Bendita Daniel Cohn-Bendit – eurodeputowny z frakcji „Zielonych” zakazał ujawniania dokumentów na …

3.Po wyroku uniewinniającym Sawicką można powiedzieć:
„Proszę Państwa, 26 kwietnia 2013 roku skończyła się w Polsce sprawiedliwość” Wyrok uniewinniający Beatę Sawicką jest oczywistym nadużyciem i drastycznym rozejściem się litery praw…
4. Co wypada lub nie wypada. Gdzie jest granica…? Szymon Majewski

5. Po publikacji „Bilda”: Niemcy chcą zapomnieć o tym, że byli sprawcami Przygotowany przez niemiecką telewizję publiczną trzyczęściowy epos historyczny „Nasze matki, nasi ojcowie” zgromadził przed odbiornikami 21 ml…

Zamiast porannej kawy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Spotkanie z Zarządem Operatora oraz Zarządem Enea S.A. – 23.04.2013

W dniu 23-04-2013 r w siedzibie ENEA Operator odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych z przedstawicielem zarządu ENEA Operator. Tematy rozmów :

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Poświęcenie naszego sztandaru oraz WZD

Na ten dzień przygotowywaliśmy się bardzo długo. Był dla nas bardzo ważny. Bo jak to kiedyś powiedział marszałek Piłsudski :

 Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów.

Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zaproszenie

Dnia 18 kwietnia 2013 roku
w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu o godz.14.30 odbędzie się uroczysta msza święta podczas której poświęcimy nasz sztandar.

Zapraszamy serdecznie naszych członków na tę uroczystość.

Krzysztof Nawrocki

Ludzie listy piszą

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Możesz pomóc !!!

Witam, mojemu bratu urodziło się w 2011 r. długo oczekiwane dziecko. Niestety na skutek błędu lekarzy (toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe, które jak wiadomo może zakończyć się za kilka lat) Lenka urodziła się z encefalopatią niedokrwienną mózgu, wskutek czego nie przełyka, nie płacze, nie mówi, karmiona jest poprzez centralny wlew bezpośrednio do żołądka, jednym słowem wymaga całodobowej opieki. Pomagamy wszyscy jak możemy, ale takie dziecko wymaga szczególnej troski, dlatego w imieniu brata proszę o pomoc.

Katarzyna Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz prośba innej naszej koleżanki Izy Bańdy

 

Trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz 94 członków oficjalnej delegacji, którzy mieli wziąć udział w 70 rocznicy upamiętniającej wymordowanie w Katyniu polskich oficerów. 

Nowy członek zarządu ENEA

We wtorek 9 kwietnia br. rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 10 maja 2013 r. nowego członka zarządu ds. finansowych.

Czytaj dalej

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze

Tematyka rozmów:

1. Plan wspólnej działalności socjalnej. Podpisano uzgodnienie w sprawie Energubudu Oddział w Gorzowie Wlkp. i Bydgoszczy (odstępstwo od terytorialnej podległości)

2.Posiłki profilaktyczne wydawane w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca –załącznik nr 27 do ZUZP).

Czytaj dalej

Obrady Komisji Międzyzakładowej

04-05.04 2013 w Baranowie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu w głosowaniu projektu programu obrad rozpoczęto obrady.

-  Odczytano i przyjęto protokół z KM z 5 marca 2013 r.

- Członkowie Prezydium KM zdali relację od ostatniego posiedzenia z 05.03.2013 r.

- P. Adamski przedstawił zestawienie wyników wyborów na członka do zarządu Enea Operator. Po raz kolejny wygrał kandydat Strony Społecznej Jakub Kamyk.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Keystone Consulting, a Fundusz Motywacyjny

04.04 w siedzibie Enea Operator na zaproszenie i w imieniu Zarządu firma Keystone Consulting Sp. z o. o. zapoznała Stronę Społeczną oraz przedstawicieli Zakładów Spraw Pracowniczych w oddziałach z założeniami do opracowywanego w Enea Operator Regulaminu Funduszu Motywacyjnego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Jan Paweł II – rocznica śmierci

Osiem lat temu odszedł Papież-Polak. Co zostało z jego myśli i jego nauczania ?

2 kwietnia mija ósma rocznica śmierci Jana Pawła II. Papieża, który zmienił oblicze nie tylko tej, polskiej ziemi, ale i Kościoła na całym świecie. Wybrany 16 października 1978 roku Jan Paweł II był 264 następcą św. Piotra. Stał się pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem oraz pierwszym Ojcem Świętym–Słowianinem.

Wybory rozstrzygnięte

W dniu wczorajszym odbyły się wybory na członka Zarządu ENEA Operator.

Miło nam oznajmić, że nasz kandydat Jakub Kamyk został wybrany ponownie na tę funkcję.

Wszystkim, którzy oddali swój głos na Jakuba serdecznie dziękuję.

Wybory rozstrzygnięte

Krzysztof Nawrocki

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Życzenia

                              

Jutro wybory

Spotkanie kandydata na członka Zarządu ENEA Operator w Szczecinie.

W dniu dzisiejszym w RD Szczecin Jakub Kamyk spotkał się z pracownikami.

wybieramy

Czytaj dalej

Byliśmy tam

Głośne NIE dla rządu!

Kilkaset osób – Związkowców, członków zaprzyjaźnionych organizacji oraz zwykłych szczecinian, wzięło udział w pikiecie, która odbyła się 26 marca przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Uczestnicy wyrazili w ten sposób swoje poparcie dla Związkowców, którzy tego dnia prowadzili strajk generalny na Śląsku i postulatów przez nich sformułowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

Uzgodnienia płacowe w OD i ZOK Szczecin

Dzisiaj, czyli 25 marca , przed pół godziną zakończyło się spotkanie z Dyrekcją Oddziału.

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Protest w dniu strajku generalnego na Śląsku

We wtorek 26 marca br. o godz. 10.00 przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie będziemy protestować przeciwko:

 - proponowanym przez rząd zmianom w Kodeksie pracy uelastyczniającym czas pracy, – umowom śmieciowym, – przedłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat.

Prosimy o wywieszenie flag solidarności w dniu manifestacji na samochodach i budynkach.

nie daj sie

Z ostatniej chwili


-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Jakub Kamyk – Prezes dla dobrej przyszłości.

img 1596

Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.
Joseph Conrad

 

Czytaj dalej

Zebranie naszej Komisji Podzakładowej – 15.03.2013

15 marca w siedzibie Centrali odbyło się zebranie naszej Komisji Podzakładowej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

26 marca strajk generalny na Śląsku

Ponad siedmiogodzinne negocjacje związkowców z rządem bez porozumienia.

26 marca na Śląsku ma dojść do 4-godzinnego strajku generalnego – ogłosiły związki po rozmowach z rządem. Wicepremier Janusz Piechociński ocenił, że mimo rozbieżności, w wielu kwestiach udało się porozumieć i apelował, by strajk nie był dotkliwy.

Czytaj dalej

Spotkanie płacowe

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie płacowe w ENE Operator

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Manna z nieba ?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Zarząd Operatora przed planowanym na jutro (15.03.2013) spotkaniem płacowym oraz napisanym przez pięć Związków Zawodowych (ZZIiT dołączył następnego dnia) żądaniem wykonał ruch wyprzedzający.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zapraszamy Pana Prezesa , a on odpowiada

15 marca w Poznaniu ma się odbyć spotkanie będące kontynuacją rozmów w temacie funduszu wynagrodzeń na 2013 w Operatorze.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Zgłoszenie żądania płacowego do Enea Operator

Cztery Związki Zawodowe zgłosiły żądanie płacowe.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Jest nowy zarząd Enei

Wczoraj Rada Nadzorcza ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członków zarządu Enea S.A.

Czytaj dalej

Spotkanie z Piotrem Dudą

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Czytaj dalej

Przejście Pracowników Obsługi Klienta do ENEA Centrum

W dniu wczorajszym (7 marca 2013 r.), w budynku przy ul. Polnej 60, odbyło się Spotkanie przedstawicieli spółki ENEA Centrum z pracownikami Obsługi Klienta ENEA Operator w temacie przejścia tych pracowników do spółki ENEA Centrum.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Dzień Kobiet :)

Naszym drogim Paniom,

Ślemy zapewnienie o wdzięcznej pamięci wraz z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia i radości z dnia codziennego.

 

Wszystkim pochylonym z troską nad nami matkom, żonom, córkom, babciom, siostrom i koleżankom życzymy zaś chwili wytchnienia dla siebie i ukojenia w wiosennych promieniach słońca.