W Poznaniu dyskutowano o zapisach

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

Możliwość komentowania jest wyłączona.