27 stycznia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 28 listopada 2017

3 min read

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników