25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Poznaniu dyskutowano o zapisach

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników