pon. Sty 25th, 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Jak przystąpić do NSZZ Solidarność ?

Wyślij do nas maila z informacją gdzie pracujesz, a sami się z Tobą skontaktujemy:
ryszard.gunther@operator.enea.pl

piotr.kotarski@operator.enea.pl

Możesz również zadzwonić pod numer telefonu:
91 332 12 48
lub wew. 21 248
lub kom. 605 845 694

Dlaczego Solidarność:

  • Nie jesteś sam, jeśli masz problem w pracy.
  • Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy.
  • Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy.
  • Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów.
  • Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Jesteśmy największą organizacją związkową działającą na terenie Oddziału Szczecin .Wszystkie pozostałe organizacje razem wzięte nie zrzeszają tylu członków co NSZZ „Solidarność”.

Im więcej pracowników należy do związku tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy.

Przynależność do związku pracowników zatrudnionych przed 29.06. 2007 r. daje gwarancje zatrudnienia. zgodnie z porozumieniem zielonogórskim §9 pkt.7 z późniejszymi zmianami:

…Nie mają prawa do odprawy okreśłonej postanowieniami §7 pracownicy, zwolnieni w wyniku umotywowanego wypowiedzenia im przez pracodawcę umowy o pracę, jeżeli na wypowiedzenie wyraziła zgodę reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa; zgoda organizacji związkowej nie jest wymagana, jeżeli pracownik nie jest członkiem żadnego związku zawodowego i nie wskaże żadnego związku zawodowego, który podjął się oborony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

Jak wynika z powyższego zapisu jeśli pracownik nie przynależy do żadnej organizacji związkowej można mu wypowiedzieć umowę o pracę.

Deklaracja członkowska

Klauzula informacyjna

Legitymacja elektroniczna

Formularz RODO

Wniosek o kartę LOTOS

Deklaracja  cdo24

Dodaj komentarz