17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z Zarządem

Zarząd zaproponował spotkanie w trybie roboczym. Związki Zawodowe uznały, że spotkanie powinno odbyć się w ramach sporu zbiorowego. W spotkaniu ze strony Zarządu udział  wzięli : Artur Różycki – Prezes Zarządu,

Jakub Kamyk – Wiceprezes ds. Pracowniczych, Przemysław Zaleski – Członek Zarządu

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników