17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ciąg dalszy negocjacji w Baranowie

W związku z nie uznaniem przez Zarząd sporu zbiorowego Związki Zawodowe spisały protokół rozbieżności bez udziału pracodawcy. Następnym krokiem będzie wystąpienie o mediatora do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników