30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Komisja sanatoryjna

Do jutra tj 27 stycznia można składać wnioski o przyznanie skierowania do sanatorium.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników