21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dematerializacja akcji

Walny Zjazd Delegatów OP Szczecin zwrócił się do ENEA S.A z pytaniem czy wszystkie osoby, które nabyły nieodpłatnie akcje  zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 30 sierpnia 1996 r. będą mogły dysponować swoimi akcjami.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników