22 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Poznaniu obradowało prezydium MOZ NSZZ Solidarność.