27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Poznaniu obradowało prezydium MOZ NSZZ Solidarność.