7 lutego 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Poznaniu obradowało prezydium MOZ NSZZ Solidarność.