25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Odwołanie


Zarząd ENEA SA zakończył współpracę z Maciejem Michalczukiem, koordynatorem ds. komunikacji ze związkami zawodowymi. Maciej Michalczuk zrealizował powierzone mu zadania polegające na wzmocnieniu relacji między zarządem i związkami zawodowymi działającymi w spółce.