25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” bieżąca działalność.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność wezwała Zarząd ENEA Operator do podjęcia negocjacji w zakresie:
-ustalenia tabeli wynagrodzeń na rok 2012;
-ustalenia polityki zatrudnieniowo – płacowej na rok 2012;
-omówienie zasad wypłaty nagród z tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii elektrycznej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników