17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Komunikaty DI BRE

Informacja dla Akcjonariuszy Enea S.A. – akcje pracownicze

W dniu 16 lutego 2012 kończy się okres ograniczenia zbywalności akcji ENEA nabytych przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa. Od tego dnia możliwe jest zbywanie akcji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników