pt. Maj 14th, 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Bieżąca działalność

Zarząd ENEA SA  odpowiedział  na pismo skierowane przez MOZ NSZZ „Solidarność” w sprawie strategii dla GK ENEA oraz działań jakie podejmuje Zarząd ENEA Operator dotyczących pionizacji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników