21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Bieżąca działalność

Zarząd ENEA SA  odpowiedział  na pismo skierowane przez MOZ NSZZ „Solidarność” w sprawie strategii dla GK ENEA oraz działań jakie podejmuje Zarząd ENEA Operator dotyczących pionizacji.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników