25 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zespół ds. funduszu motywacyjnego

W Poznaniu spotkali się  przedstawiciele pracodawcy i strony związkowej ,żeby ponownie spróbować ustalić możliwości stworzenia funduszu motywacyjnego. Pierwsza taka próba miała miejsce w roku ubiegłym jednak propozycje pracodawcy ,żeby fundusz powstał z premii rocznej oraz tak zwanej górki z lat poprzednich spotkały się z ostrym sprzeciwem strony społecznej.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili ogólne założenia jakimi należy się kierować przy tworzeniu funduszu. Strona związkowa przedstawiła warunek ,że środki na zaspokojenie potrzeb systemu motywacyjnego powinny powiększyć obecny fundusz wynagrodzeń, oraz poprosiła o przedstawienie projektu systemu motywacji w Enea Operatorze.

Notatka ze spotkania {filelink=109}

Relacja Krzysztof Gonerski