25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wydzielenie do ENEA CENTRUM

No i stało się. Zgodnie z przewidywaniem, a byłem w tym względzie złym prorokiem.

Pracodawca powiadomił organizacje związkowe o zamiarze przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Enea Operator Sp. z o.o. do ENEA Centrum S.A.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników