17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Szczeciński preliminarz ZFŚS na rok 2012

15 marca odbyło się drugie spotkanie reprezentacji Związków Zawodowych z Dyr. Oddziału w celu dopracowania zapisów Preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej dla obszaru szczecińskiego.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników