19 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Rokowania w sporze zbiorowym.