27 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

27.03.2012 Referendum Strajkowe w Enea Operator

Powody Protestu

 

Od  trzech lat w ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzony jest pozorowany dialog społeczny

Zarządzający Spółką są w nieustającym konflikcie z załogą.

Jeden spór zbiorowy goni drugi.

Podważane są wszystkie wcześniej zawarte Porozumienia Zbiorowe.

Zagrożone są  podstawowe prawa i interesy  pracownicze, dlatego zmuszeni jesteśmy podjąć  zdecydowane działania mające na celu zmianę postępowania pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych powodów naszego protestu :

 

1- Prowadzenie restrukturyzacji w tajemnicy przed załogą, bez stosownych

uzgodnień i zabezpieczenia interesów pracowniczych w tych procesach.

2- Łamanie zawartych porozumień (tzw.pionizacja).

3- Przenoszenie pracowników do spółek bez stosownych uzgodnień .

4- Brak woli  podzielenia się z załogą bardzo dobrymi wynikami

finansowymi wypracowanymi przez całą załogę .

5- Pomimo rekordowych wyników, nie przekazywanie odpisu z zysku na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Uzasadnianie tych wypłat od bierności strony społecznej w prowadzonych

procesach gospodarczych.

6- Nie uznawanie sporów zbiorowych, kwestionowanie zgłoszonych żądań

Utrudnianie legalnego prowadzenia sporu zbiorowego.

7- Pozbywanie się energetyków z wysokim stażem  (PDO)  , a następnie

uzasadnianie restrukturyzacji między innymi brakami kadrowymi.

8- Wyrzucanie pieniędzy w błoto poprzez zlecanie projektów , które nie mają

szans na funkcjonowanie lub budzą zasadność ich wdrażania.

 

W dniu 27 marca 2012r  przeprowadzimy w Enea Operator referendum strajkowe, gdzie każdy pracownik będzie mógł odpowiedzieć na przedstawione poniżej pytanie.

Czy jesteś za ogłoszeniem strajku w przypadku dalszego uchylania się  przez Zarząd Enea Operator Sp. z o.o. od zobowiązań wynikających z zawartych porozumień zbiorowych.

Do zobaczenia przy urnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ostatniej chwili.

Ministerstwo wyznaczyło mediatora w sprawie nieuznawanego przez Zarząd ENEA Operator sporu dotyczącego tz. pionizacji.

Pismo z Ministerstwa poniżej {filelink=141}