25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 – powrócił do domu Ojca…