21 października 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Tajne / Poufne

Zarząd Operatora najchętniej by nas trzymał w nieświadomości

Więc… -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników