17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe w ENEA CENTRUM

 

W spółce Enea Centrum odbył się kolejny etap negocjacji płacowych.

Pracodawca w dalszym ciągu upiera się, aby cały wzrost funduszu płac przeznaczyć na system motywacyjny.

Innymi słowy zero podwyżki.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników