25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wielka ofensywa Solidarności.

30 marca mówiłem w sejmie i przed nim, że na tym dniu nic się dla nas nie kończy, wszystko się zaczyna. Mieliśmy nadzieję, że zaczyna się w kontekście merytorycznym, w kontekście negocjacji , ale po tym co robi premier Tusk, kompromis się oddala. Solidarność może na jakiś czas wstrzymać działania protestacyjne pod jednym warunkiem. Żądamy ponownej konsultacji projektu ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.  Od tego nie odstąpimy – deklaruje przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – za „Tygodnikiem Solidarność”.

Pod wyżej wymienionym tytułem w „Tygodniku Solidarność” znajdziecie informacje o dalszej akcji protestacyjnej, o posiedzeniu komisji trójstronnej na którym premier wraz w ministrem pracy prezentowali projekt ustawy. Solidarność chce także pokazać posłów, którzy głosowali przeciw referendum emerytalnemu. Na stronie internetowej www.referendumemerytalne.pl  może sprawdzić jak posłowie głosowali  .

Tutaj projekt ustawy emerytalnej.

{filelink=155}