5 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

XXV Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki

W dniu 26-27.04.2012r. w Baranowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki „NSZZ SOLIDARNOŚĆ”.

WZD otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski witając zebranych delegatów oraz zaproszonego gościa z Komisji Krajowej Marka Wize i ks. prałata Piotra Pieca z Duszpasterstwa Energetyków, który przekazał słowo Boże.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników