27 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Enea S.A. – negocjacje płacowe stoją w miejscu.