5 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2012-05-10

3 min read

08.05.2012 obradowała KP NSZZ „Solidarność” O/ Sz-cin.  Obrady poprzedzone zostały spotkaniem Prezydium, które omówiło proponowany program oraz przygotowało propozycje uchwal...